You are hereZONAS SEN DIREITO

ZONAS SEN DIREITO


18/10/2006

Asi califican a situación que se vive nas fronteiras de Europa as asociacións que organizan o Colóquio europeu “Fronteiras de Europa. Zonas sen direito”. O encontro terá lugar os dias 20 e 21 do presente mes no Coléxio de Advogados de Barcelona e a sua finalidade é pór en evidéncia as contradicións manifestas que existen entre o direito de toda persoa a circular libremente e fixar a sua residéncia noutro estado, direito recollido na Declaración Universal dos Direitos Humanos, e as políticas sobre imigración na UE.

Mais información: | www.aed-edl.net |
www.acddh.org | www.icab.cat | www.ejdm.de

Etiquetas