PARTICIPA NA MARCHA DA LIBERDADE
29/12/2009

"Participei na luita polos direitos humanos e civis a maior parte da miña vida, enviei cartas e telegramas, agora correos electrónicos, mais chega un momento na vida en que unha ten que dar un paso extraordinário, e este paso extraordinário para min é declarar-me en folga de fame", manifestou Hedi Epstein sentada frente à sede da ONU na capital exípcia.

A veterana activista de 85 anos, cuxos pais morreron no campo de concentración nazi de Auschwitz en 1942, subliña ue con o seu xesto quer presionar o governo exípcio "que impede que 1.400 persoas de 42 países entren en Gaza".

Hedy Epstein forma parte da iniciativa internacional en que participan mais de 1.400 activistas de todo o mundo que queren chegar a Gaza desde Exipto para expresar a sua solidariedade con a populación no cabodano da matanza.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


CRONICA DESDE O CAIRO
29/12/2009

A Marcha pola Liberdade ten por obxectivo romper o asédio a Gaza. Mais de 1.400 persoas procedentes de mais de 43 países coordenaron-se para chegar e Gaza e participar na marcha que terá lugar o 31 de Decembro partindo de numerosos pontos 8Israel, Cisxordánia, Gaza,...) e se dirixirá a Eretz. O propósito é reclamar o fin do asédio que oprime e mata mais de un millón e meio de persoas vítimas da operación Chumbo Fundido desatada hai agora un ano.

Ler aqui a crónica diária

 

Ler o artigo completo


O GOVERNO EXÍPCIO PROIBE A ENTRADA NO SEU TERRITÓRIO
28/12/2009

O comboio "Viva Palestina" está paralisado no porto de Akaba (Xordánia) pola negativa de Exipto a deixá-lo entrar no seu território. No comboio solidário participan 400 persoas, entre elas o deputado británico George Galloway e 16 deputados do Partido da Xustiza e o Desenvolvimento turco, que anunciaron que iniciarán unha folga de fame se o governo exípcio non modifica a sua atitude.
A outras 1.400 persoas solidárias que participan na "Marcha pola Liberdade de Gaza" o governo de Exipto xa comunicou que non permitirá a entrada na Faixa.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


ANÁLISE DO CENTRO DELAS DE JUSTÍCIA I PAU
28/12/2009

Centre Delàs de Justícia i Pau (CDJP), acaba de facer pública a sua valoración do gasto militar previsto nos orzamentos do Estado español para o ano 2010.

Segundo esta asociación, o total previsto ascende a 18.161 millóns de euros, o que supón unha diminiuición do 2,4% en relación aos orzamentos de 2009. No entanto, salienta o CDJP, é preciso ter en conta que o orzamento liquidado a final de ano costuma sofrer unha grande desviación a respeito do orzamentado inicialmente. Asi, por exemplo, en 2009, con data 30 de Setembro, os gastos do Ministério de Defensa non só non diminuíran o 3% previsto no orzamento inicial senón que ainda experimentaron unha suba do 8%.

Unha das partidas que mais baixan é a correspondente a I+D militar (un 19,1%). Trata-se de unha partida carregada de controvérsia por canto, desde 1997, o 81% do total procede do Ministério de Indústra en forma de créditos à indústria militar e a estas alturas xa acumula un total de 14.205 millóns de euros, dos cais non se devolveu nen o 1% do total.

Ver aqui o informe completo.

Ler o artigo completo


DENÚNCIA DE ASAPA
23/12/2009

O Grupo de Menores da Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presxs de Aragón (ASAPA), denunciou o pasado dia 17 de Decembro perante a Fiscalia de Menores de Zaragoza a situación xeral e tres casos concretos de vulneración de direitos das persoas menores de idade estranxeiras non acompañadas en Aragón.
Despois de coñecer unha série de casos de similares características, ter contrastado a información recebida e ter comprovado o seu carácter recorrente, ASAPA decidiciu denunciar estas práticas irregulares no tratamento de menores non acompañados.

Na sua denúncia, a asociación salienta a opacidade con que se xestionan os apoios a menores que se contemplan no Programa de Emancipación Persoal (PEP), subliñando que a proposta de inclusión ou non neste progama non se notifica aos menores, como é preceptivo dada a sua natureza de acto administrativo, o que vulnera o seu direito a seren ouvidos no procedimento (Art. 13.1 da L.O. 1/1996 de Protección Xurídica do Menor).

Ver aqui a nota de prensa que fixo pública ASAPA onde se argumenta a ilegalidade das actuacións da administración aragonesa e se ilustran estas actuación con a descrición de tres casos particulares.

Ler o artigo completo


CONCENTRACIÓNS SOLIDÁRIAS
23/12/2009

Greenpeace convoca concentracións para pedir a liberdade do seu director no Reino de España, Juan López de Uralde, e das outras tres persoas membros da organización que ainda permanecen detidas: Nora Christiansen, Christian Schmutz y Joris Thijssen. As catro continuan en prisión preventiva, en rexime de isolamento e sen xuízo, desde o pasado dia 15, despois de exibiren unha faixa con o lema "Os políticos falan, os líderes actuan" na recepción oficial da Raiña de Dinamarca ao Xefes de estado durante a Cimeira do Clima en Copenhaga.
Na Galiza, as concentracións terán lugar perante o Consulado Real de Dinamarca de Vigo (Av. Garcia Barbón 133) e Coruña (Linares Rivas, 18) às 17:00 horas do 23 de Decembro.

Ler o artigo completo


DIFUNDEN CARTA DE ARNALDO OTEGI
23/12/2009

"Despois de o xornal Deia e outros xornais do Grupo Notícias daren conta onte de parte do contido de unha carta remetida por Arnaldo Otegi a, segundo din, outro preso encarcerado na prisión de Zuera (Zaragoza), a advogada do dirixente independentista preso, Jone Goirizelaia, anunciou a Gara que estudan a interposición das accións penais correspondentes por violación do direito à intimidade e o segredo postal.
Segundo explicou a letrada, unha cousa é que Arnaldo Otegi teña as suas comunicacións intervidas por orde xudicial e outra que estas podan ser difundidas ou filtradas a determinados meios de comunicación.
O segredo postal e, en concreto, a proibición de 'inxeréncias arbitrárias' na correspondéncia está recollida na Declaración Universal dos Direitos Humanos. E daí translada-se à Constituición española, onde  'se garante o segredo das comunicacións e, en especial, das postais, telegráficas e telefónicas, salvo resolución xudiciária", informa Gara.
Mais información aqui.

Ler o artigo completo


ORGANIZADO POLO MpDC
21/12/2009

"Este martes día 22 o Movemento polos Dereitos Civís organiza unha mesa redonda sobre a videovixilancia. Nela, representantes dos tres partidos maioritarios na Galiza falarán sobre este tema no Clube Internacional de Prensa, en Compostela. Será ás 20 horas, con entrada libre e de balde.

A portavoz de Xustiza e Igualdade do Grupo Parlamentario Popular, Paula Prado, a súa homóloga polo Grupo Socialista, Beatriz Sestayo e a portavoz do BNG na comisión de Xustiza do Parlamento, Tareixa Paz, ademais da asesora xurídica do Movemento polos Dereitos Civís, Eva Vales, son as convidadas a esta mesa redonda.", informa o MpDC.

Ler o artigo completo


PROIBEN MANIFESTACIÓN A FAVOR DE EGUNKARIA
20/12/2009

O pasado dia 7 de Decembro, a Delegación do Governo en Madrid proibiu a manifestación que a Plataforma en Madrid en apoio a Egunkaria tiña previsto realizar a favor da liberdade de expresión, en defensa dos encausados e pola abertura do xornal o sábado dia 19 de Decembro.
O 17 deste mesmo mes, o Tribunal Superior de Xustiza da Vila de Madrid, desestimou o recurso apresentando pola plataforma contra esa Resolución,
Na sua Resolución, a Delegación do Governo alegava que un acto destas características incomodaria as famílias que acoden ao mercado de natal da Praza Maior ou a ver a amostra comercial de Cortilanda, ainda que no percorrido proposto pola plataforma convocante estes lugares non figuravan. De resto, en cidades como Barcelona, Zaragoza ou Bilbo, o sábado 19 puderon celebrar-se actos similares sen nengun impedimento (e sen se produciren alteracións da orde pública).
Mais na sua Resolución a Delegación do Governo en Madrid ia ainda mais lonxe pois antes mesmo do início do xuízo xa sentenciava: “a pertenza de Egunkaria a un ‘proxecto terrorista’, tanto do ponto de vista do financiamento como da divulgación do ideário terrorista.”
Tamén non ficou atrás o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, que emitiu un fallo en que desestima o recurso da plataforma e mantén a proibición, alegando –entre outras muitas cousas- que “O contido do limite previsto no Art.21.2 CE, a ‘alteración da orde pública con perigo para persoas e bens’, verifica-se no suposto que nos ocupa, tendo en conta que, con efeito, o momento e o lugar pretendido polos convocantes, 19 de Decembro do presente ano, sábado, às 17:30 na Porta do Sol e outras ruas da capital, ‘en que se dan cita na zona un grande número de famílias e menores...’ produciria unha situación de facto de alteración da orde pública, con perigo para persoas e bens...”.
Finalmente, un grupo de persoas decidiu realizar unha concentración contra a que consideran clara “violación do direito de expresión e manifestación, ao impedir que en Madrid se poda exercer a solidariedade e o apoio con os encausados nun proceso carregado de irregularidades, e que provavelmente finalice con a absolvición dos encausados.”

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


NO AEROPORTO DE LANZAROTE
19/12/2009

Pode ver-se aqui o texto da dilixéncia que se abriu no Aeroporto de Lanzarote o 15 de Novembro 2009 a raiz da denúncia que apresentou a activista saarauí Aminatu Haidar contra a sua deportación forzosa desde El Aaiún.

O documento revela os maus tratos que sofreu a Sra. Haidar a maos das autoridades marroquinas e cumplicidade do governo español na operación.

 

 

Ler o artigo completo