RELATÓRIO ANUAL DE SOS RACISMO
22/05/2009

Segundo o Relatório anual sobre racismo da Federación SOS Racismo, durante o pasado ano a xenofobia institucional aumentou de maneira substancial. Como exemplos, citan-se as novas medidas para obstaculizar entrada regular de migrantes, a decisión de deixar a xestión das fronteiras en maos de países que non oferecen garantias, a proposta de reforma da lei de estranxaria, o tratamento a menores imigrantes, a situación nos centros de itnernamento e a falta de interesse da administración en protexer as vítimas do racismo e a xenofobia.

O Relatório mostra asi mesmo a preocupación das organizacións anti-racistas diante da situación da populación cigana e cita o resultado de unha estudo do CIS en que se afirma que o 59% da populación do reino de España "non ten simpatia" polas persoas de este grupo étnico.

Ver aqui o Relatório.

Ler o artigo completo


INICIATIVA INTERNACIONALISTA
22/05/2009

Na conferéncia de prensa celebrada despois de que se soubese que o Tribunal Constitucional anulara a decisión do Tribunal Supremo de anular a candidatura Iniciativa Nacionalista-La solidaridad de los pueblos, o representante da plataforma -Luís Ocampo- pediu a demisión do ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, responsável -dixo- da campaña orquestrada para impedir a participación da candidatura nos comícios europeus.

A plataforma anunciou que impulsará unha "solución dialogada, politica e democrática" ao conflito de Euskal Herria.

Ver aqui a sentenza do TC.

 

Iniciativa Internacionalista ha pedido la dimisión del ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba al considerarle responsable de la campaña orquestada para impedir su participación en los comicios europeos. La formación ha anunciado que una de las líneas de trabajo de su campaña electoral será impulsar una solución "dialogada, política y democrática" al conflicto en Euskal Herria, que en su opinión no se va a resolver con "simplezas" como la condena o no de la violencia.

Ler o artigo completo


O Guantánamo israelita
21/05/2009

O Comité contra a Tortura da ONU publicou o pasado 15 de Maio un Relatório en que critica Israel por negar-se a permitir que se inspeccione unha prisión secreta situada a 100 kms. de Xerusalén alcuñada o Guantánamo israelita. O comité, que denuncia abusos e torturas a presos palestinos e musulmanos nos cárceres de Israel, esixe saber se hai outros campos deste tipo operativos e urxe o governo a permitir o aceso da Cruz Vermella a estas instalacións.

Mais información aqui.

ler aqui o Relatório na íntegra.

Ler o artigo completo


INICIATIVA INTERNACIONALISTA
19/05/2009

"Os representantes legais de Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos apresentaron perante o Tribunal Constitucional recurso contra a ilegalización da sua candidatura. Este auto do Supremo -contra o que se posicionaron cinco maxistrados- supera todas las barreras postas antes por esta misma instáncia, segundo salienta a defensa de II-SP", informa o xornal Gara.

Ver aqui o recurso.

Ler o artigo completo


INICIATIVA INTERNACIONALISTA
18/05/2009

POLA DEMOCRACIA E A PRESUNCIÓN DE INOCÉNCIA   

As persoas e organizacións abaixo asinantes queremos expresar con a maior contundéncia a nosa indignación e a nosa alarma perante o gravísimo atentado contra as liberdades democráticas e contra a presunción de inocéncia, fundamento do Estado de Direito, que supón a ilegalización da candidatura às eleicións europeas Iniciativa Internacionalista-La solidaridad entre los pueblos, e esiximos a revocación da correspondente sentenza do Tribunal Supremo.

Queremos denunciar tamén a vergoñenta campaña de acoso e desprestíxio organizada polos grandes meios ao servizo dos poderes estabelecidos, à vez que expresamos a nosa solidariedade con Alfonso Sastre e as outras persoas a que se tenta criminalizar pola sua participación en Iniciativa Internacionalista.

Contacto para apoiar o texto:   frabetti@ctv.es

Ler o artigo completo


ACESO À INFORMACIÓN
18/05/2009

"A finaís de 1986 Cuca Tovar presentou unha solicitude no ConcelIo de Ourense
para consultar os libros rexistro do cemiterio de San Francisco dos anos 1936 a 1941
para documentar o seu traballo de investigación. Malia contar co informe favorable do
secretario do concelIo baseándose na Lei de Réxime Local, o alcalde negoulle a consulta, primeiro polo seu excIusivo desexo de que se dejara a los muertos en paz e, máis tarde, apoiando a súa decisión no feito de atoparse vacante a praza de arquiveiro.", informa Ana Mª Bande Bande, nun mui interesante artigo sobre as dificuldades de aceso à información conservada en arquivos públicos con que deparan as persoas que investigan a história recente do noso país.

O artigo aparece publicado no último número da  Revista Murguia.

Ler o artigo completo


ISRAEL OCUPA TODO O TERRITÓRIO DE PALESTINA
18/05/2009

Recentemente apareceron no metro de Londres cartaces publicitando Israel como destino turístico onde a totalidade de Palestina (incluindo Cisxordánia, a Faixa de Gaza e o leste de Xerusalem, mais os altos do Golán) aparecen como território israelita.
A asociación Palestine Solidarity Campaign, solicita apoio à demanda da retirada destes anúncios que dirixen às axéncias responsáveis da campaña (Advertising Standard e CBS Outdoor,)
Mais información aqui.

Ler o artigo completo


INICIATIVA INTERNACIONALISTA
16/05/2009

A plataforma Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos, fixo pública o pasado dia 15 de Maio unha Declaración Política en que relatan os pasos dados polo governo, instado por coñecidos meios de comunicación, para ilegalizar a sua candidatura ao Parlamento Europeu.  

Luís Ocampo, en representación da candidatura dá a coñecer a opinión contrária à ilegalización da candidatura dos servizos de intelixéncia da Guarda Civel e o Corpo de Polícia Nacional por non existir constáncia de contactos con a "coalición clandestina" (da candidatura como tal e dos seus membros), teren os candidatos un "pasado impoluto" e o seu programa e consignas non facer "defensa da violéncia".

Ver o documento en catalán e en español.

 

Ler o artigo completo


ILEGALIZACIÓN DA CANDIDATURA INICIATIVA INTERNACIONALISTA
16/05/2009

"O Movemento polos Dereitos Civís denuncia que “novamente se persiga a persoas que teñen o dereito de participar nos asuntos públicos”. O voceiro do colectivo, Renato Núñez, critica, ademais, que “por meras e simples sospeitas carentes de fundamento” cidadáns e cidadás vexan coutados os seus dereitos a poder concorreren en igualdade de condicións nos próximos comicios europeos, como é o caso de Iniciativa Internacionalista - A Solidariedade entre os Pobos (II-SP).

Ler aqui o comunicado inteiro.

Ler o artigo completo


IMPUGNACIÓN DA CANDIDATURA ALTERNATIVA INTERNACIONALISTA
15/05/2009

O advogado xeral do estado, Joaquín de Fuentes Bardají, vé nas "conexións persoais" de Alfonso Sastre, cabeza de lista da candidatura Alternativa Internacionalista-La solidariedad entre los pueblos, indícios mui sérios de ser esta a "sucesora fraudulenta" da ilegalizada Batasuna.

Tendo en conta que, segundo o Sr. de Fuentes, unha lista como esta aspira a sacar, como máximo, un deputado, as "conexións persoais" do dramaturgo cobran especial relevo.

Ver aqui o texto da demanda.

 

Ler o artigo completo