DIA DA GALIZA COMBATENTE
04/12/2009

"Os procedimentos administrativos chegárom esta semana a sete militantes da Assembleia da Mocidade Independentista desde e Subdelegaçom do Governo de Espanha em Ponte Vedra, que dirige Delfín Fernández. Os tipos delitivos –como sinalam de Ceivar–, som quando menos estrafalários: “gritar consignas contra los españoles” (sic), participarem numha manifestaçom em Vigo “durante umhas duas horas e meia” no 10 de Outubro, irem “umhas cem pessoas aproximadamente detrás dumha faiza na que se podia ler Dia da Galiza Combatente – Dia de Luita – AMI”, e inclusive resaltando que se trata dum delito o facto de ir “portando bandeiras independentistas galegas” e “coreando palavras-de-ordem contra o Estado, os espanhóis e as forças e corpos de segurança”.

As multas, de 1.100 euros cada umha, estám destinadas às pessoas que portavam a faixa de cabeça. A comunicaçom oficial acusa as pessoas destinatárias de irem “curtando e impedindo o tránsito rodado de viaturas, o passo livre das pessoas e realizando pintadas em escaparates de lojas de roupa tais como “Na Galiza em galego” e “Independência”. Os factos resenhados podem ser constitutivos de infracçom “grave” dos art. 23.c e 23.n da Lei Orgánica 1/1992 ‘Sobre protección de la seguridad ciudadana’ sancionável com multa de 30.050,61 euros. Acusaçons e propostas sancionatórias dam passagem à comunicaçom de prazos de recurso e, incluso, à possibilidade de as e os jovens “reconhecerem voluntariamente a sua responsabilidade” (sic). As pessoas atingidas pola medida policial som 7 até o momento e compartilham o facto de portarem nesse dia a faixa de cabeça da manifestaçom do Dia da Galiza Combatente 2009 convocada por AMI", informa Galizalivre.org.

 

Ler o artigo completo


OBAMA, PREMIO NOBEL DA PAZ, NON ASINA A CONVENCIÓN
04/12/2009

O executivo norte-americano decidiu não assinar uma convenção internacional que proíbe as minas terrestres, revelou esta terça-feira o porta-voz do Departamento de Estado. Ian Kelly afirmou que a administração Obama acabou recentemente de reapreciar a questão e decidiu não mudar a política da administração Bush.

«Decidimos que a nossa política para as minas terrestres continua em vigor», disse Kelly.

Embora oficialmente não tenha sido dada uma razão especifica, sabe-se que a revisão feita pela administração Obama incluiu a opinião de dirigentes militares.

Estes têm sempre afirmado que as minas constituem uma primeira linha de defesa para soldados americanos estacionados em locais como a Coreia do Norte, onde fazem face a um possível ataque de forças inimigas.

O governo de Obama concluiu que não poderia garantir as suas necessidades de defesa ou os seus compromissos de segurança com outros países amigos e aliados se aderisse à convenção.

Mais de 150 países concordaram nas cláusulas do Tratado que proíbe as minas para terminar com a sua produção, uso, armazenamento e comércio.
Além dos Estados Unidos, China, Rússia, Índia, Paquistão e Birmânia excluem assinar esta convenção.
Ian Kelly disse que os Estados Unidos vão enviar um grupo de observadores constituído por peritos em minas a uma conferência para rever o tratado em Cartagena, Colômbia, na próxima semana.
Alguns activistas ainda esperavam que a administração Obama assinasse o tratado.

Ler o artigo completo


OUTRA VEZ TEIXEIRO
30/11/2009

Os últimos fins de semana os funcionários non permitiron aos familiares dos presos vascos internos na prisión de Teixeiro visitaren os seus fillos e cónxuxes  se non aceitavan ser rexistados mediante apalpacións corporais. A medida non é necesária porque para iso están o arco e a raqueta, é discriminatória porque non se esixe aos familiares de outras persoas presas e é ilegal porque non se coñece nengunha circular de Instituicións Penitenciárias que ordene aos funcionários realizar este tipo de rexistos.

Cando os familiares perguntaron por qué se tomava esa medidas e pediron ver a circular que eventualmente a ordena, a resposta non só foi groseira e soez, tamén foi violenta. Iñaki Peña, despois de aguardar un mes a que lle fose concedida autorización para visitar o fillo, foi detido pola Guarda Civil sob acusación de "desobediéncia a autoridade" e permaneceu retido 5 horas.

"Percorrera mais de 500 kms para estar con o filho e queria vé-lo", afirma.
Mais información aqui.

Ler o artigo completo


MANIFESTO A FAVOR DA SUA RESTAURACIÓN E FORTALECIMENTO
25/11/2009

"Desde hai xa máis de trinta anos, a imposición de medidas flexibilizadoras na organización do traballo conduciu a unha forte deterioración da situación dos traballadores, tanto do sector público como do sector privado. Con todo, unha ofensiva aínda máis profunda vense desenvolvendo nos últimos tempos, con efectos crecentes ano tras ano. Esta ofensiva púxose en marcha cando a Comisión Europea decidiu en 2005 que era necesario 'modernizar a lexislación laboral'. Desde entón, tanto a través de medidas nacionais (tales como as diversas reformas levadas a cabo en Franza, que quebrantaron as regulacións laborais) como mediante a intervención da Unión Europea, os dereitos situados no cerne da lexislación laboral e os dereitos sindicais sufriron fortes ataques, indignos dos sistemas políticos chamados democráticos", afirma-se no manifesto promovido por quince proeminentes académicos da UE contra as políticas de regresión social que ameazan seriamente os direitos sindicais dos traballadores europeus.

O manifesto está aberto à asinatura de todas as persoas e colectivos para quen a lexislación laboral e os direitos sindicais son elementos esenciais no bon funcionamento da democracia.

Para apoiar o manifesto preme aqui.

Ler o artigo completo


POR AGRESIÓN A PRESOS
24/11/2009

O 19 de Xaneiro de 2010 terá lugar finalmente o xuízo de faltas 257/2009, instruído polo xulgado número un de Betanzos e tramitado a raiz da apresentación de unha querela contra funcionários do Centro Penitenciário de Teixiero por presumíveis maus tratos a presos da segunda e terceira galeria.

A querela foi apresentada por EsCULcA o 9 de Maio de 2007, tras unha série de indagacións e contactos con presos para coñecer o que foi que pasou realmente naquilo que os meios de comunicación calificaron como motin e que todo indica se tratou en realidade de unha agresión de funcionários dirixidos polo próprio subdirector de seguranza.

Os feitos aconteceron entre as 23:30 e as 00:00 horas do domingo 16 de
Xullo de 2006. A alarma entre os presos da segunda galeria saltou ao
escuitaren un grande balbordo procedente da terceira galeria. Os berros dos
penados levou-nos a concluir que se tratava de unha agresión de funcionários e
polo ruído do abrir e fechar das portas deduciron que estes entravan nas celas
e mallavan nos internos.
Na documentacion obrante en autos constan partes de asisténcia por
lesións de vários presos.
Posteriormente, entre a a 1.15 e as 5.00 horas, tamén foron agredidos
vários presos da segunda galeria por un grupo de funcionários que, segundo
declaración destes internos, actuavan encabezados polo subsidirector de
Seguranza.
O xulgado non chamou a declarar nengun dos cinco presos que se
citavan na querela. Tampouco citou os funcionários, apesar de ter sido
identificado o número de placa dos que estaban de servizo no momento de se
produciren os feitos e mesmo de outros que, sen estaren de servizo, acudiron
ao centro esa noite.
Despois de tan parca instrución, o xulgado declarou os feitos falta
(infracción penal menor), decisión recorrida por ESCULCA por entender que, ao
constaren indícios de agresión, a calificación oportuna seria delito de torturas.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


XORNADAS INTERNACIONAIS
23/11/2009

Os dias 1-4 de Decembro terán lugar na Faculdade de Direito da UDC as primeiras "Xornadas internacionais de Dereitos Humanos e países empobrecidos", organizadas polos departamentos de direito penal, direito procesual e direito do traballo desta Universidade.

No encontro participarán especialistas e representantes de asociacións de defensa dos direitos humanos, entre eles Heitor Ruiz López de Castro en representación EsCULcA. Os relatores examinarán os efeitos e as contradicións das políticas de cooperación ao desenvolvimento, prestando especial atención às consecuéncias das políticas migratórias dos países desenvolvidos, das políticas laborais internacionais e das políticas de seguranza global.

Ver aqui o programa completo.

Ler o artigo completo


PROPOSTA NON DE LEI CONTRA A TORTURA
23/11/2009

O pasado 6 de Novembro, o grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa do deputado Carlos Aymerich Cano, apresentou na cámara galega unha Proposición non de Lei relativa à prevención da tortura e outros tratamentos e penas cruéis, desumanos ou degradantes en que se critica a insisténcia do governo español en negar a evidéncia da prática da tortura no Reino de España, como demonstran os estudos publicados por Amnistia Internacional e a Coordenadora para a Prevención da Tortura.

No texto, o Sr. Aymerich Cano, lembra que o Parlamento Galego xa aprovara no seu dia (13/11/09) unha Proposición non de Lei en que se instava a Xunta a pór en andamento, prévia interlocución con as organizacións da sociedade civil, un mecanismo de prevención con as competéncias e funcións estabelecidas no Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura da ONU.

Ver aqui o texto da PNdL.

Ler o artigo completo


REFLEXIÓNS PARA O DEBATE
23/11/2009

A Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), fixo público un estudo sobre prostituición en que repasa algunhas das preocupacións que actualmente preocupan a organización en torno a tan polémico asunto: Documento sobre Prostitución. Reflexiones para el debate.
Non se trata de expor ou desenvolver unha liña estanca de interpretación do fenómeno, afirman, senón de tentar avanzar no coñecimento das realidades que viven as persoas que traballan no sexo, centando-se naquelas situacións que apresentan maiores problemas de exclusión social. "Xa que esta é a razón de ser da nosa asociación: procurar a plena garantia no cumprimento dos Direitos Humanos, partindo do ponto de vista do contacto con as persoas mais excluídas da sociedade", declaran.
Ver aqui o documento.

Ler o artigo completo


A COMPLICIDADE DE EUROPA
21/11/2009

"A CIA construiu unha das suas prisións secretas en Europa nunha exclusiva academia de equitación nos arrabaldes de Vilnius, Lituánia, declararon esta semana a ABC News un funcíonário actual do governo lituano e un ex-axente de intelixéncia dos EUA, que mostraron documentos que acreditan que a empresa Elite-LLC, compañia de fachada da CIA, comprou a propriedade onde se construiu o centro de tortura en 2004", afirman os xornalistas Brian Ross e Matthew Cole.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


COMPARECÉNCIA NO COMITÉ CONTRA A TORTURA DA ONU
21/11/2009

O comité contra a Tortura da ONU dá un novo puxón de orellas ao Governo español con outro informe en que esixe ao Estado a erradicación do rexime de detención incomunicada, que se investiguen os suicídios acontecido sob custódia policial e que se regulen de maneira correcta as condenas por vulneración de direitos fundamentais de cidadáns", informa xornal.com, nun artigo que recolle tamén declaracións de Jorge del Cura (coordenador da CPT) sobre o informe do CAT e a situación da prática da tortura no Reino de España.

Ver aqui as observacións finais do CAT.

 

 

Ler o artigo completo