A AEPD ABRIRA UNHA INVESTIGACIÓN
14/10/2009

"Para o Movemento polos Dereitos Civís, ademais de estar situadas na rúa, a finalidade dos dispositivos non ía encamiñada ao control do tráfico, senón que sería meramente recadatoria, co que a súa legalidade e operatividade queda completamente en entredito.

Ademais, a asociación polos dereitos civís está convencida de que as cámaras se retiraron pola investigación posta en marcha pola Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) logo de que o MpDC a advertise e que a explicación de que non funcionan é unha escusa para non admitir a ilegalidade.

Desde o Movemento a retirada destes sistemas de vídeo vixilancia é sempre a única solución cando non son instalados segundo a normativa que os afecta en cada caso. Ao respecto, Dereitos Civís agarda que tal acción sente un precedente tanto neste coma noutros concellos, institucións e empresas á hora de instalar estes dispositivos", informa o MpDC.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


DEMASIADAS PERGUNTAS SEN RESPOSTA
13/10/2009

"Un preso, natural de Bizkaia, que respondia às iniciais V.B.A., apareceu morto na sua cela no Centro Penitenciário de Nanclares de Oca o pasado 12 d Setembro. O informe provisório da autopsia aponta como causa da morte 'edema pulmonar' e 'insuficiéncia respiratória crónica'. Segundo soubemos através da família, V.B.A. estava mal desde havia tempo e ese dia declinou baixar ao pátio e tampouco acudiu a cear. Cando os seus dous seus compañeiros voltaron à cela despois da cea, encontraron-no agonizando. Apesar disto, portavoces da prisión tiveron a ... de dicer à família que V.B.A. sofrera unha 'morte doce'”, informa Salhaketa que se pergunta cantas mortes han de producir-se ainda antes de que Instituicións Penitenciárias tome as medidas a que está obrigada por lei para proporcionar tratamento adecuado às persoas que padecen doenzas graves.

Ler o artigo completo


A COMISIÓN DE DENÚNCIA DE GALIZA RECLAMA O ESCLARECIMENTO DOS FEITOS
09/10/2009

Hai xa 5 anos que Diego Viña morreu no cuartel da Guarda Civil de Arteixo onde estava retido a seguir unha detención inxustificada e onde apareceu morto despois de unha longa espera durante a cal non recebeu as atencións mínimas.

As circunstáncias en que aconteceu o tráxico suceso nunca foron esclarecidas, apesar das accións xudiciais da família do xoven e da Comisión de Denúncia de Galiza. Loxicamente tampouco foron depuradas as responsabilidades penais pertinentes.

Na actualidade, e despois de ter sido arquivada a denúncia por Homicidio,  segue-se un procedimento xudicial contra os responsábeis da morte de Diego como autores dun delito de denúncia falsa e detención ilegal en que figuran como denunciados:

 Carlos Viña (pai de Diego) como presumível autor dun delito de denúncia falsa, xa que a apresentou sen nengun dado que a xustificase  e en profundo estado de embriaguez.
 O comandante do posto da guarda civil de Arteixo e os axentes que estavan de guarda, como presumíveis autores dun  delito de detención ilegal.

A Comisión de Denuncia de Galiza, ao igual que fixo en anos anteriores, convoca unha concentración no Lugar Nova Igrexa Parroquial de Arteixo-Coruña (no paseo fluvial perto do balneário) às 12:00 da maña para reclamar que esta morte, e tantas outras, non quede impune.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


CONCENTRACIÓN CONTRA O PROXECTO DE LEI DE ESTRANXEIRIA
09/10/2009

O Foro Galego da Inmigración convoca para o dia 17 de Outubro (sábado) unha concentración en protesta pola reforma que o governo tenta aprovar, pola via de urxéncia, na actual Lei de Estranxeiria. O acto terá lugar na Praza do Toral de Compostela.

Ainda que recoñece alguns avances no texto que será debatido no Congreso, o Foro salienta o carácter retritivo do proxecto de lei en aspectos tan importantes como o duro tratamento que se prevé para as persoas que están en situación administrativa irregular, o endurecimento do rexime sancionador, as restricións à vida familiar, etc. e ista o governo a retirar o texto.

Ver aqui o manifesto.

Ler o artigo completo


CAMPAÑA BDS
09/10/2009

Asociacións que apoian a campaña de Boicot, Desinvestimento e Sancións a Israel de diferentes países reclaman a FIFA que, de acordo con os seus estatutos, declare fora de xogo Israel por praticar o apartheid.

MANIFESTO

A misión que a FIFA se autoasignou  -"utilizar o futbol para traer a esperanza de un mundo mais xusto"- esixe que se envien sinais inequívocos a Israel, estado que pratica o apartheid. As organizacións asinantes peden à FIFA que se "apite un fora de xogo" contra Israel e se lle mostre o cartón vermello durante o campeonato mundial.

Durante as operacións militares na Faixa de Gaza, a princípios de ano, tres xogadores da equipa nacional palestina perderon a vida. A causa do bloqueo dos territórios e das restricións que Israel impón ao povo palestino, impedindo as persoas trasladaren-se de unterritório a outro e viaxar ao estranxeiro, a equipa nacional non pode treinar no seu país e non pode, en xeral, participar en torneos internacionais.
Unha e outra vez, as e os deportistas palestinos son vítimas da discriminación e das violéncias israelitas. Estas artimañas forman parte da constante negativa israelita a garantir ao povo palestino os seus direitos, a sua liberdade, a sua honra e a sua integridade física e psíquica. Esta política deve ser calificada como poítica de partheid e viola non só o direito internacional, senon tamén a proibición de discriminar contida nos estatutos da FIFA (1) e na Carta Olímpica.
A exclusión de África do Sul da comundiade deportiva internacional até 1991 contribuiu ao fin do rexime de Apartheid, o que criou as condicións para que o Campeonato Mundial de Futbol poda ter lugar o próximo ano en África do Sul. Por honestidade e para demonstrar dignidade e xogo limpo frente aos organizadores e às equipas participantes, é imperativo submeter Israel às mesmas accións. Numerosas organizacións epersonalidades en Israel e no mundo inteiro esperan con nós que unha crecente presión sobre Israel poderá facer respeitar por fin os direitos da populación palestina. Isto é unha condición para a paz.
Reclamamos à FIFA que se axuste ao que ela escreveu nos seus estatutos e que aproveita a oportunidade para provar que cumpre un papel de vanguarda na luita por un mundo mais xusto ao declarar a ameaza de excluir Israel. tal manifestación seria unha vitória importante para os Direitos humanos -tanto para o povo palestino como para a comundiade internacional de futbol-.

Organizacións asinantes: Association Suisse-Palestine (GSP/ASP), Basler Frauenvereinigung für Frieden und Fortschritt (BFFF), Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Paix de Strasbourg, Collectif Urgence Palestine Vaud, Collectif Urgence Palestine Neuchâtel, Femmes pour la Paix Région Bâle, Femmes pour la Paix Région Bienne, Gerechtigkeit und Frieden in Palästina (GFP) Bern, International Jewish Anti-zionist Network (IJAN) France, Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost (EJJP Deutschland), Kampagne Olivenöl, Neue PdA Basel, Mahnwache Bern, Mouvement pour le Socialisme (BFS/MPS), Palästina-Solidarität Basel, Palästina-Solidarität Zürich, Sozialistische Alternative (SoAL) Basel, Union Juive Française pour la Paix (UJFP)

 (1) "Toda discriminaciónde un país [...] ou de un grupo de persoas por razóns de etnia, sexco, língua, relixión [...] está expresamente proibida sob pena de suspensión ou de exclusión (edición de Agosto 200).

Sobre a campaña de BDS ver información aqui.

 

Ler o artigo completo


SOBRE O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESIÓN
07/10/2009

Nun comunicado emitido o pasado dia 2 de Outubro, ARTICLE19 mostra a sua preocupación por o Consello de Direitos Humanos da ONU non ter atendido as suas recomendacións para o fortalecimento da protección da liberdade de expresión no texto final da Resolución aprovada por este organismo ese mesmo dia. 
Asi mesmo, subliña ARTICLE19, mesmo recoñecendo o avanzo que supón o feito de finalmente se ter omitido calquer alusión à difamación da relixión, conceito firmemente cuestionado polos grupos de defensa de direitos civis, é de lamentar que se faga referéncia à "estereótipos relixiosos", un conceito vago que suxere que as relixións, as ideas e símbolos relixiosos (mais do que as persoas crentes) deven ser protexidas pola lexislación internacional.

Por outra parte, o texto aprovado cita expresamente a Resolución 7/36 contra a cal os grupos de direitos civis de todo o mundo se opuxeron rotundamente por diluir sen necesidade o mandato do Relator Especial sobre a Liberdade de Expresión da ONU.

Ler o artigo completo


NOVA AGRESIÓN RACISTA
07/10/2009

"O Foro Galego de Inmigración presentou diversas propostas, como representación dunha parte importante do colectivo de inmigrantes de Galiza, nunha xuntanza co Secretario Xeral de Emigración.

En primeiro lugar e "pola urxencia do tema" o Foro deu conta dunha nova agresión racista en Ferrol esta fin de semana e quixo chamar a atención sobre o "comportamento pasivo da Policía" diante deste feito sobre o que "estamos xa a tomar medidas". Ao respecto, entenden que se debe "garantir o cumprimento rigoroso" dos dereitos das persoas inmigrantes por parte dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado, mediando diante das autoridades políticas competentes nese ámbito, afirman.

O colectivo trasladou á Xunta a necesidade de programar e desenvolver actuacións, que consensuadas cos colectivos de inmigrantes e emigrantes retornados, "orienten ao conxunto da sociedade cara un modelo de convivencia intercultural", estimulando a participación dos colectivos de inmigrantes e emigrantes retornados nos diferentes ámbitos da vida social e cidadá.

Desde o Foro fan fincapé tamén no Plano autonómico actual que "apenas se desenvolveu e cómpre un novo realmente participado polos colectivos implicados", piden. A mesma ineficacia, din, aconteceu co Consello Galego de Inmigración. Ademais, o coletivo entende necesario estender ao conxunto da xeografía e da poboación galega uns servizos específicos e especializados de atención á poboación inmigrante e emigrante retornada, mellorando e ampliando a rede xeográfica dos actualmente existentes. Estes servizos deben incorporar por obriga regulamentaria ou normativa á figura das e dos mediadores interculturais.

A entidade tamén cre imprescindíbel "garantir o acceso á tarxeta sanitaria para o conxunto da poboación inmigrante e emigrante retornada", independentemente da situación de regularidade ou irregularidade administrativa. Asimesmo entenden que no campo da educación debe haber recursos para desenvolver planos de acollida de novo alumnado inmigrante en colexios e institutos, con protocolos de actuación e criterios claros para ser aplicados polo persoal docente.

Outro dos temas que trasladaron ao goberno galego na xuntanza mantida esta mañá foi a necesidade de acadar "unha política transversal dirixida cara ás mulleres inmigrantes e emigrantes retornadas", especialmente as pertencentes a colectivos máis vulnerables: mulleres obrigadas a prostituírse, mulleres vítimas da violencia de xénero, mulleres empregadas de fogar ou que desenvolven actividades laborais precarias e cunha alta porcentaxe de economía somerxida, apuntaron. ", informa GZnación.

 

 

Ler o artigo completo


COINCIDE CON A RESOLUCIÓN DO TS DE XUSTIZA DO PV
06/10/2009

O catedrático de direito público internacional e relator especialda ONU para os Direitos Humanos e a luita antiterrorista, o finlandés Martin Scheinin, pronunciou unha conferéncia no campus de Leioa da UPV e no turno de perguntas subliñou que na exibición de fotografias de persoas presas hai "unha motivación mais humana que unha incitación à violéncia"
Scheinin explicou que o delito de "enaltecimento do terrorismo" implica que se queira incitar unha persoa a comter un delito terrorista e portanto ten de existir o risco de que quen recebe a mensaxe poda cometer un acto dese tipo.
As manifestacions de Scheinin volven desautorizar a política de criminalización da solidariedade emprendida polo Executivo de Lakua e apoiar a resolución do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco que autorizou a exibición de fotografias en tres concentracións, informa Rebelión.

Ler o artigo completo


RELATÓRIO DA OIT
06/10/2009

Con motivo do 10 aniversário da adopción do Convénio nº 182 contra as piores formas de traballo infantil,  a OIT publicou un relatório sobre o traballo das nenas: Demos unha oportunidade as nenas. Luitar contra o traballo infantil: unha chave para o futuro.
"No mundo", afirma-se no relatório, "hai uns 100 millóns de nenas vítimas de traballo infantil. Muitas delas realizan traballos similares aos que desempeñan os nenos, mais é frecuente que padezan dificuldades adicionais e teñan de facer frente a perigos específicos", situación contra a que a OIT reclama medidas urxentes.

Ler o artigo completo


DOUS IMPORTANTES RELATÓRIOS
06/10/2009

A rede HUMA publica un estudo comparativo das lexislacións de dez países europeus relativas ao aceso à saúde das persoas imigrantes sen permiso de residéncia e solicitantes de asilo: O aceso à saúde das persoas migrantes sen permiso de residéncia e solicitantes de asilo en países da UE. Lexislación e prática. O estudo mostra que os estados submetidos a exame (Bélxica, Franza, Alemaña, Itália, Malta, Países Baixos, Portugal, Suécia, Reino Unido e Reino de España)  incumpren os compromisos adquiridos mediante a ratificación de convénios internacionais que recollen a esixéncia de garantir a todas as persoas o exercício do direito à saúde física e mental.
Pola sua parte, Médicos do Mundo, publica o segundo relatório do Observatório europeu de aceso à sanidade elaborado sobre a base de máis de 1.200 entrevistas en 11 estados: O Direito à sanidade: Un direito non respeitado en Europa, onde se oferece un testemuño único sobre as condicións de vida, o estado de saúde e o aceso à asisténcia sanitária da populación mais pobre, mais excluída e mais discriminada de Europa.
Médicos do Mundo reclama, entre outras medidas urxentes, a independéncia das políticas de saúde en relación às medidas que se tomen en matéria de imigración, a igualdade no aceso à prevención e à atención médica, a protección do segredo médico e a proibición de denunciar persoas sen permiso de residéncia cando estas sexan recebidas en consulta.

Ler o artigo completo