GRAVES DÚVIDAS SOBRE A DESAPARICIÓN DE JON ANZA
02/10/2009

"Segundo fontes de toda solvéncia a que tivo aceso GARA, o donostiarra Jon Anza teria sido interceptado no tren en que se dirixia a Toulouse, o pasado 18de Abril, por axentes de un corpo policial español. O secuestro do militante de ETA, doente de gravidade, teria dado paso a interrogatórios ilegais en cuxo decurso faleceria. Estas fontes aseguran que daquela decidiron desfacer-se do corpo sen vida e o enterraron en território francés", informa Gara.

Ler o artigo completo


CENTAUROS, ZODÍACOS E ALAZÁNS
27/09/2009

A Polícia Nacional non só mantén en Madrid os cupos de detención das persoas migrantes en situación irregular que en Febreiro denunciaron os principais sindicatos policiais e as asociacións de imigranets, senon que nos últimos meses incorporou a estas tarefas unidades especiais de seguranza cidadá como a Sección de Reacción y Apoyo (SERA), tamén coñecida como os Centauros, alén de os Zodíacos ou os Alazáns.
Apesar do desmentido do Ministério de Interior e da Xefatura Superior da Polícia de Madrid, fontes policiais denuncian que os Centauros teñen un obxectivo fixo cada xornada: deter dous imigrantes ilegais por cada coche patrulla e levá-los a comisaria, ainda que iso supoña às veces desatender outras chamadas importantes como un roubo con violéncia ou un atraco.
Mais información aqui.

Ler o artigo completo


LENIN SOB SUSPEITA
27/09/2009

"Segundo denuncian desde Deustu, unha dúcia de axentes encarapuchados entrou por volta das nove da noite na Herriko Taberna. Dirixiron-se ao mozo en que estava detrás da barra para, despois de lle pedir documentación, anunciar-lhe que viñan retirar as fotografias. Cando o xoven contestou: que fotos? os encarapuchados ficaron mudos ao comprovaren que, con efeito, no local non havia foto nengunha de presos, outros encarapuchados da Ertzaintza levaran-nas, sen orde xudicial, o pasado 7 de Setembro.
Apesar do evidente erro, os encarapuchados permaneceron no local até apareceren outros dous axentes, tamén encarapuchados, que comezaron a tirar fotografias a un retarto de Lenin. "Enaltecer o comunismo tamén é delito? preguntavan-se estupefactos os clientes. Unha vez feitas as fotos, os axentes encarapuchados marcharon do local", informa Branka Bilkoro.

Ler o artigo completo


25/09/2009

Dous dias antes do início do xuízo, o cabo Leonardo Correa, gravado cando disparava a un palestino na palma das maos encanto o comandante as suxeitava, decidiu falar: "Recebin orde tallante de disparar e disparei... cando se trata de un sarxento como Omri, non teño capacidade de negar-me. .. Ali ven-se cousas das que pensas: ainda ben que non se filman!".
O fiscal militar que supostamente investigou o caso decidiu acusar o sarxento Omri e o soldado Correo de "conduta inapropriada", unha falta leve sen condena no código penal.
O militante que recebeu os disparos nas maos protestava contra a construción do muro de separación en Bilin.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


ORGANIZADA POLA ASOCIACIÓN JURISTES PER A LA LLENGUA
25/09/2009

O próximo 16 de Outubro, no Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, terá lugar a 6ª Jornada de la l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia (AJDLP) sob o título "O emprego das línguas cooficiais do Estado na administración de xustiza". Nemésio Barxa, presidente de EsCULcA-Xustiza, participará nunha mesa redonda en que se debaterá o uso das diferentes línguas na administración de xustiza do Reino de España ("L'experiència de l'us de les llenguas cooficials en l'Administració de Justícia").
Nas sesións da mañá intervirán Josep Cruanyes e Salvador Giner ("Llengua i Justicia: de la II República al segle XXI"), Josep Canicio, Isidor García e Paquita Sanvicen ("El pla de foment del català en l'àmbit de la Justicia") e Rosa Lizandra i Crespi conducirá un obradoiro prático ("Eines lingüistiques en linea").

Ver aqui o programa.

Ler o artigo completo


COMO LEVA FACENDO DESDE HAI VÁRIOS ANOS
24/09/2009

Na Resolución do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco, que revoga a orde do Departamento de Interior de Lakua que proibia a Etxerat exibir fotografias de persoas presas nos tres actos que a asociación ten previsto realizar en Arrasate, afirma-se que a suspeita de que tal exibición pudese estar vinculada à comisión de delitos non foi provada. De feito, no caso de se provar que nas concentracións organizadas por Etxerat se pudese chegar a "enaltecer o terrorismo" e  "producir alteracións da orde pública", o Departamento de Interior teria que proibir os actos, cousa que non fixo, informa Gara.

Ler o artigo completo


CONSTITUCIONALISTAS POÑEN EN DÚVIDA CADRO REGULATÓRIO
23/09/2009

"Catedráticos de Direito Constitucional consideran que deveria estar regulado por lei orgánica e denuncian que se poda aceder a dados persoais sen autorización xudicial. Às voces discordantes da xudicatura unen-se agora a de constitucionalistas. O cadro regulatório do Sistema Integral de Interceptación de Comunicacións Electrónicas (SITEL), software espia utilizado polo Governo para interceptar chamadas, levanta sérias dúvidas xurídicas a catedráticos de Direito Constitucional consultados por este xornal", informa a Asociación de Internautas, que recolle a opinión de Ignacio Torres Muro, Manuel Jiménez de Parga, Pedro González-Trevijano, etc.

Ler o artigo completo


FRANZA RECORRE À FORZA
23/09/2009

O desmantelamento foi ordenado polo governo francés na semana pasada e a resisténcia a acción da polícia estivo a cargo de activistas solidários que contestan a eficácia desta medida e formaron un cordon humano ao redor do acampamento.

"Segundo o ministro francês da Administração Interna, foram detidos dois activistas e 276 clandestinos, entre os quais 135 menores. As associações de apoio aos imigrantes denunciam a violência usada. Uma militante da associação Salam afirma:  'Os imigrantes não tiveram qualquer gesto violento e dezenas são menores. Não se tratam assim as crianças' ", informa Euronews.

Ler o artigo completo


A COOPERACIÓN ITALO-LÍBIA CONTRA EMIGRANTES E SOLICITANTES DE ASILO
22/09/2009

"Mallan en nós. Mallán en toda a xente, homes e mulleres. Normalmente no mesmo cuarto en que estamos encerrados. Mais às veces levan fora algunhas persoas. Eu non, mais outras mulleres foron levadas fora".
Human Rights Watch fixo público o pasado 21 de Setembro o seu relatório "Empurrados. Acosados. O regreso forzado por Itália de migrantes e solicitantes de asilo. Os maus tratos de Líbia de migrantes e solicitantes de asilo" en que recolle os arrepiantes testemuños de algunhas persoas que conseguiron alcanzar as costas de Itália e Malta.
O acordo de cooperación entre Itália e Líbia asinado o pasado mes de Maio instituiu a prática de arrastar as embarcacións interceptadas en águas internacionais de volta a Líbia sen determinar se entre as persoas que viaxan a bordo hai refuxiados, doentes, feridos, mulleres grávidas, menores non acompañados, vítimas de tráfico de persoas ou outras formas de violéncia, afirma HRW

Ler o artigo completo


AI CRITICA REFORMA LEI DE ESTRANXEIRIA
22/09/2009

Amnistia Internacional acaba de facer público un comunicado en que denuncia que o rendimento económico e un vago conceito de seguranza nacional priman sobre os direitos humanos dos imigrantes na reforma da lei de Estranxeiria que se tramita no Congreso.

Lamenta asi mesmo que non se aproveita esta reforma como unha oportunidade para adecuar a lexislación española às normas internacionais de direitos humanos.

 

 

COMUNICADO


 

Vigo.- Perante a tramitación no Congreso da reforma da Lei de Estranxeiría, Amnistía Internacional lamenta que non se aproveite esta reforma como unha oportunidade para adecuar a lexislación española de estranxeiría ás normas internacionais de dereitos humanos.

Toda  iniciativa de reforma lexislativa debería ser plenamente coherente cos tratados internacionais de dereitos humanos asumidos por España. Porén, este Proxecto de Lei ten un enfoque máis centrado na seguridade nacional e o rendemento económico que na aproximación aos inmigrantes como persoas que tamén teñen dereitos humanos e ás que o Estado debe garantir a súa protección”, afirma Alberto Estévez, voceiro da organización en Galicia.

 

A organización lembra nun informe publicado hoxe titulado: “España: Análisis y Recomendaciones al proyecto de ley orgánica de reforma de la legislación de extranjería” que é perfectamente lexítimo que o Estado español articule unha política de control migratorio mais, pola contra, non o é que esta vulnere moitos dos compromisos internacionais xa adoptados en materia de dereitos humanos. “Non ter papeis é unha irregularidade de carácter administrativo que, en ningún caso, se debe antepor ás vulneracións de dereitos humanos que poidan sufrir as persoas migrantes”, asegurou Estévez.

 

Amnistía Internacional dirixiu este informe a todos os grupos parlamentarios no Congreso, así como ao Ministro de Traballo, Celestino Corbacho, solicitando unha reunión na que poder discutir as preocupacións e recomendacións da organización perante esta nova Lei. A organización lembra ao Goberno o seu Plan de Dereitos Humanos, aprobado en decembro de 2008, que debe plasmarse de forma efectiva en todas as súas políticas, incluídas a migratoria e a de asilo.

 

"Lamentamos que esta reforma, polo momento, non amose un xiro significativo no recorte en dereitos humanos das políticas de inmigración impulsadas pola Unión Europea nos últimos anos; especialmente cando España debe afrontar durante a súa próxima presidencia da UE o desenvolvemento do programa de Estocolmo, que é unha oportunidade para modificar a relación ata agora existente entre as políticas de seguridade e inmigración e asilo no ámbito europeo”, asegura Estévez.

 

 Máis sombras que luces na Lei de Estranxeiría

 

Amnistía Internacional acolle con satisfacción algunhas disposicións do Proxecto de Lei:

 

·         O recoñecemento, en cumprimento da Sentenza do Tribunal Constitucional, dos dereitos de reunión, manifestación, asociación, sindicación e folga para os inmigrantes en situación administrativa irregular.

 

·         A incorporación dalgunhas garantías para as persoas vítimas da trata de seres humanos como o “período de reflexión”.

 

·         O recoñecemento explícito do dereito do menor non acompañado a ser escoitado no procedemento de repatriación.

 

·         O recoñecemento expreso, por primeira vez na lexislación de estranxeiría, do principio de non devolución (non refoulement).

 

 

Con todo, a organización lamenta que esta nova reforma non elimine obstáculos ata o de agora existentes e/ou engada outros, para garantir a protección dos dereitos humanos dos inmigrantes en situación administrativa irregular en España.

 

 Entre os obstáculos, a organización destaca:

 

Un paso atrás en materia de detención de inmigrantes irregulares.

 

Esta reforma segue a reflectir un achegamento ás persoas inmigrantes, moitas veces, en termos de criminalización. A privación de liberdade por sancións administrativas non responde aos principios de proporcionalidade e subsidiariedade. Deste xeito, o Proxecto de Lei debería contemplar o internamento como unha medida de último recurso, procedendo a ela só naqueles casos nos que o resto de medidas (por exemplo, a retirada de pasaporte, a residencia obrigatoria nun determinado lugar, a obriga de prestar fianza, entre outras) sexan ineficaces. A isto engádese que a presente reforma amplíe o prazo de internamento de 40 a 60 días; un prazo que se podería ampliar aínda máis cando a persoa solicita asilo ou un habeas corpus.

 

Continúan as garantías insuficientes para os menores non acompañados.

 

Seguen sen se respectar de forma plena principios recoñecidos en normas internacionais adoptadas por España, como o principio de interese superior do menor e o principio de non devolución cando non existan garantías de que o menor, de ser devolto, poderá desenvolver unha vida digna. A organización amosa tamén a súa preocupación pola ausencia de referencia algunha á obriga da Administración de informar e facilitar ao menor tanto o seu dereito á asistencia letrada como a solicitar asilo.

A protección dos dereitos humanos segue en segunda liña perante os casos de violencia de xénero contra as mulleres inmigrante e trata.

 

As mulleres inmigrantes indocumentadas seguen atopando un obstáculo legal ao esixir que, coa denuncia como vítima de violencia de xénero, se lles abra un procedemento de expulsión. Se ben o Proxecto de Lei contempla a posibilidade de suspendelo, o procedemento recollido disuade, en moitos casos, a estas mulleres de denunciar a súa situación, dificultando así que saian da espiral de violencia na que se atopan.

 

En canto ás vítimas da trata, o artigo que fai referencia á súa situación segue estando presidido por un enfoque que prima a seguridade e loita contra o crime organizado á protección das vítimas desta gravísima violación dos dereitos humanos. Que unha vítima de trata poida ter un permiso de residencia, segue a estar condicionado ao feito de que denuncie ou colabore, ademais aportando datos esenciais para a investigación policial.

Os obstáculos no acceso ao dereito á educación, o dereito á saúde e o dereito á vivenda.

 

Amnistía Internacional quere recordar que a educación, a saúde e a vivenda son dereitos humanos recoñecidos en tratados internacionais comprometidos por España como, entre outros, o Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais. Contravindo as súas disposicións, o Proxecto de Lei mantén as limitacións de acceso no dereito á educación aos inmigrantes maiores de idade indocumentados; condiciona o dereito á saúde ao feito de estar empadroado e oficializa as limitacións no acceso ás axudas en materia de vivenda aos residentes de longa duración.

 

Por último, Amnistía Internacional quere sinalar que a adopción dun enfoque de dereitos humanos en iniciativas lexislativas como esta melloraría a comprensión das causas fundamentais da inmigración: os seus vínculos coa pobreza e a inseguridade, a falta de desenvolvemento económico e as crecentes desigualdades entre uns países e outros e dentro dos propios países.

Ler o artigo completo