INFORME DE EsCULCa
14/07/2009

O pasado 13 de Xuño, o profesor de direito procesual da Universidade da Coruña Xulio Ferreiro Baamonde, a petición de EsCULcA, apresentou à asemblea da AED un importante informe sobre a ilegalizacion de partidos políticos no Reino de España que pode ser consultado aqui.

Ler o artigo completo


IMIGRANTES E SOLICITANTES DE ASILO
10/07/2009

O pasado mes de Xuño, diversas asociacións europeas denunciaron a reiterada violación dos direitos das persoas migrantes e solicitantes de asilo asi como o crecente racismo na UE.

O 3 de Xuño, a Liga Helénica de Direitos Humanos e a Asociación Europea de Direitos Humanos  publicaron unha Carta aberta a Primeiro Ministro, Sr. Karamanlis, e ao Ministro do Interior, Sr. Pavlopoulos, en que o urxen a parar a violéncia represiva con que o governo grego responde às demandas destes colectivos e a rectificar a sua politica de non atender solicitudes de asilo.

O 16 de Xuño, a Asociación para os Estudos Xurídicos sobre a Imigración, xunto con outras 16 asociacións, fixo chegar un duro comunicado a diversos organismos europeus instando-os a tomar medidas contra o governo de Berluscconi pola expulsión ilegal a Líbia, o pasado mes de Maio, de unas 500 persoas sen identificar. Esta expulsión vulnera, segundo as asociacións, os direitos de migrantes e solicitantes de asilo recoñecidos en numerosos tratados internacionais asinados por Itália.

Pola sua arte, a APDHA deu a coñecer a sua posición contrária à reforma da Lei de Estranxaria que prepara o governo español.

Ler o artigo completo


ARTE E PALABRA POLA PAZ
08/07/2009

Hoxe, 8 de Xullo, às 20 horas, na Fundación Araguaney, será inaugurada a mostra "Arte e Palabra pola Paz”, que ten por obxectivo arrecadar fondos destinados a proxectos solidários con o povo palestino e para a cal doaron obra Silverio Rivas, Acisclo Manzano, Alfonso Costa, Álvaro de la Vega, Manuel Gallego, César Portela, Manuel Sendón, Rosá Úbeda, Ali Ali, Jose Mª Barreiro Gómez, Miguel Carballo, José Caruncho, Ramón Conde, Felipe Criado, Víctor López, Din Matamoro, María Meijide, Renata Otero, Jorge Peteiro, Marta Prieto, Chrysoula Reppani, Silveiro Rivas e Eduardo Valiña.

Tamén colaboraran, neste caso con textos para o catálogo, Xosé Luis Barreiro Rivas, Alain Gresh, Federico Mayor Zaragoza, Ilan Pappe, Maruja Torres, Suso de Toro, Miguel Angel Bastenier, Miguel Anxo Murado, Teresa Aranguren, Santiago Alba, Rosa Aneiros, Edith Chahín, Rafael Escudero, Abdul Hadi Sadoun, Sami Naïr, Ilan Pappe, Mohamed Safa e Hernán Zin.

Ler o artigo completo


O REI CIGARRA
30/06/2009

"A família da nena L.C. está sendo investigada pola Audiéncia Nacional por un posível delito de inxúrias ao rei. O debuxo intitulado "O rei cigarra cara o sol e o povo formiga baixo o sol" é o causante da investigación.

 L.C. participou como outros nenos da sua escola no concurso anual "Qué é un rei para ti?", despois de observar o debuxo un dos seus profesores, membro de Manos Limpias, decidiu cursar unha denúncia à Guarda Civil por maus tratos à nena por parte de uns pais pervertidos e vermellos. Unha vez analisada a obra de L.C., a Guarda Civil pensou que era constitutiva de delito, ao ser menor a crianza e ao crer que fora inducida polos seus proxenitors, procederon a investigá-los, chegando o caso à A.N.", infoma Clamor Republicano.

 

 

Ler o artigo completo


PAÍS VASCO E NORTE DE IRLANDA
29/06/2009

O 10 de Abril de 1998, con o apoio da esmagadora maioria, O Norte e o Sul de Irlanda recoñeceron o direito de autodeterminación do povo irlandés. O recoñecimento deste direito polo governo do Reino Unido era unha das reclamacións centrais do Sinn Fein, partido nunca ilegalizado polo governo británico e con cuxos dirixentes asinou o histórico Acordo, solución progresista que se repetiu por toda Europa.

Non no Reino de España, onde existe unha lei de partidos posta en causa por numerosos xuristas e representantes de organismos internacionais. Entre eles, o relator da ONU Marin Scheinin que manifestou a sua preocupación despois da visita realizada ao Reino de España o pasado ano.

Agora, un grupo de asociación europeas. entre elas Statewatch, organizan várias xornadas de reflexión e debate sobre as diferentes lexislacións, as vias de solución dos conflitos e a situación dos direitos humanos en Euskal Herria e Irlanda do Norte.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


PROTECCIÓN DAS FONTES
28/06/2009

En Resolución feita pública o pasado 18 de Xuño, o xuiz de Belfast Tom Burgess recoñece à xornalista Susanne Breen o direito a negar-se a entregar as notas das entrevistas que mantivo con membros da organización paramilitar Real IRA despois do atentado do pasado mes de Marzo, en que morreron dous soldados británicos.

A entrega dese material, alegava Susanne Breen na sua negativa, suporia unha infracción à confidencialidade xornalística ao tempo que poria en perigo a sua vida. Argumentos que aceita o xuiz Burgess, quen afirma que obrigar a xornalista a facer entrega do material, como esixia o Servizo de Polícia de Irlanda do Norte, vulneraria o direito à vida recoñecido na Convención Europea de Direitos Humanos.

 

Ler o artigo completo


ACESO À INFORMACIÓN
28/06/2009

Bélxica, Eslovénia, Estónia, Finlándia, Xeórxia, Hunguia, Lituánia, Montenegro, Noruega, Sérbia e Suécia converteron-se nos primeiros etados en asinar a Convención do Consello de Europa sobre Aceso a Documentos Oficiais nunha asemblea de ministros de xustiza celebrada en Tromso, Noruega, o pasado 18 de Xuño.

Ainda que a convención estabelece normas mínimas sobre o direito de aceso à información, recoñece o direito de todas as persoas a solicitar documentos oficiais sen cargo algun. A convención contén outras disposicións opcionais relativas a organismos xudiciais e lexislativos.

Ler o artigo completo


MANIFESTACIÓN DO FORO SOCIAL DA EMIGRACIÓN
28/06/2009

"Rexeitamos que a Unión Europea se converta nunha fortaleza inexpugnábel para aquelas persoas que, co obxectivo de conseguir unha vida mellor, se ven obrigadas a abandonar o seu país", afirma o Foro Social da Emigración no comunicado lido ao finalizar a manifestación do pasado dia 27 en Compostela. "Os inmigrantes deben ser tratados como persoas e non só como forza de traballo que interesa unicamente cando a situación económica os necesita".

O Foro denunciou asi mesmo o acoso policial que padecen as persoas migrantes en situación administrativa irregular.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


DIA INTERNACIONAL CONTRA A TORTURA
26/06/2009

Organizacións e plataformas de direitos humanos reclamaron hoxe ao governo a reanudación do diálogo con as entidades sociais para a criación do mecanismo de prevención da tortura a que está obrigado pola ratificación do Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura.

En conferéncia de prensa con motivo da apresentación do chamado "Manifesto de Madrid para a erradicación da tortura e os maus tratos", o responsável da Coordenadora para a Prevención da Tortura, Jorge del Cura afirmou que as entidades sociais non volveron ter notícia do governo desde Decembro de 2007, cando o executivo de Zapatero interrompeu imprevistamente e sen nengun tipo de explicación o diálogo que até ese momento mantiña con diversas asociacións, entre elas a própria Coordenadora, Amnistia Intenacional, Asociación Pro Derechos Humanos de España, etc..

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


CADEAS PERPÉTUAS
25/06/2009

Antonio Carlos Nieto Galindo, antigo membro da Coordinadora de Presos en Luita (COPEL) chegará en Outubro aos 35 anos de prisión en cárceres do estado español e o governo xa ten decidido entregá-lo a Franza para que cumpra nese estado duas cadeas perpétuas.

En Franza, António Carlos Nieto Galindo foi condenado en rebeldia de maneira ilegal pois a xustiza francesa tiña constáncia de que estava preso no Reino de España e, quer quixera, quer non, nom podia apresentar-se ao xuízo. Por outra parte, a advogada, que xa reclamou provas biométricas que poden demonstrar a non participación nalguns atracos polos que no seu dia foi condenado o Sr. Nieto Galindo, non pode aceder aos expediente porque "son mui antigos e están extraviados" (sic).

Con que garantias entrega o governo español unha persoa que foi xulgada de maneira irregular e declarada ilegalmente en rebeldia e a cuxos expedientes non ten aceso a defensa? pergunta-se o colectivo Tokata.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo