INDICE DE PAZ GLOBAL
11/06/2009

Segundo o Indice de Paz Global que publica por terceiro ano consecutivo a asociación australiana Economist Intelligence Unit for the Institute for Economics and Peace, Israel seria un dos países menos pacíficos do mundo.

O estudo (que determina a existéncia ou auséncia de paz en base a 23 indicadores, como o respeito dos direitos humanos, a capacidade militar, o potencial para cometer atentados teroristas ou a percepción social da criminalidadesitua) situa Israel no lugar 141º  de un total de 144 países examinados, por debaixo de Irán e precedendo unicamente Somália, Afeganistán e o Iraque, aos que corresponden os últimos tres lugares.

O Reino de España situa-se no 28º lugar e Portugal no 14º. Nova Celándia, Dinamarca e Noruega son os países que viven unha situación de paz mais consolidada.

Ver aqui o Relatório na íntegra.

Ler o artigo completo


RELATÓRIO DE CRYPTOHIPPIE
05/06/2009

Cryptohippie, acaba de facer público o seu relatório The Electronic Police State-2008, onde se clasifican os 52 estados que con mais intensidade desenvolveron, ou están en vias de desenvolver, controlos policias electrónicos das suas populacións. O estudo non mede a censura de aceso à rede, eventuais abusos policiais ou o recurso a este tipo de controlos cando se realizan con as devidas garantias. Limita-se a avaliar, nunha escala de 1 a 5, o comportamento de cada estado en relación a 17 factores que  conforman, segundo o critério seguido, o Estado Policial Electrónico moderno:  documentos de identidade obrigatórios, auséncia de protección constitucional frente à inxeréncia do estado, capacidade do estado para captar, procesar e armazenar dados persoais, aceso do estado a expedientes médicos, etc.
Os 10 estados que encabezan a clasificación son, por esta orde, a China, Corea do Norte, Belorúsia, Rúsia, Reino Unido (Inglaterra e Gales), EUA, Singapur, Israel, Franza e Alemaña.
O  Reino de España situa-se no 43º posto, despois de Sul-África e antes de Portugal.
Ver aqui o relatório completo.

Ler o artigo completo


MODELO MEDITERRÁNEO
04/06/2009

Joan Saura, Conseller de Interior do governo catalán, defendeu o pasado 3 de Xuño no Parlament a brutal actuación dos Mossos d'Esquadra para disolver as celebracións da Champions en Canaletes. Nos incidentes resultaron feridas mais de 150 persoas. Duas delas perderon un ollo por impacto de bala de goma e outra ten destrozado o queixo. Joan Saura afirmou que os Mossos continuarán utilizando a polémica munición.
Pola sua parte o sindicado SPC de Mossos afirma que as denúncias "poderian ser falsas" e aseguran que os axentes actuan segundo o "modelo mediterráneo".
 

Ler o artigo completo


ELEICIÓNS AO PARLAMENTO EUROPEU
02/06/2009

Como xa fixeran en anteriores ocasións, diversas asociacións laicista lanzan unha campaña para conseguir que o próximo dia 7 no se exiban símbolos relixiosos nos coléxios electorais durante o tempo en que estes locais funcionen como espazo público.

As próprias organizacións xa denunciaron perante a Oficina do Censo Eleitoral o acontecido noutras eleicións e teñen previsto reunir-se con o Director da mesma, responsável dos locais eleitorais, para que garanta a auséncia deste tipo de simboloxia no acto cívico. Asi mesmo, denunciaron perante a Xunta Eleitoral Central e as Juntas Provinciais o acordo adoptado por aquela no sentido de non ser necesário retirá-los no caso de os símbolos estaren no local antes de este ser designado como coléxio eleitoral.

Os colectivos instan a apresentar denúncias nas próprias mesas eleitorais daqueles coléxios onde se exiban símbolos relixiosos. Para facilitar a apresentación destas denúncias, elaboraron un modelo que pode ver-se aqui en galego.

Mais información aqui.

 

 

 

 

Ler o artigo completo


RELATÓRIO ANUAL DA CPT
01/06/2009

Por quinta vez consecutiva, a Coordenadora para a Prevención da Tortura (CPT), apresentou o pasado 29 de Maio, o seu Relatório anual sobre denúncias de  tortura e/ou maus tratos no Estado español, nesta ocasión en Zaragoza.

Como en anos anteriores, o Relatório recolle unicamente aquelas denúncias que entran na definición da Convención contra a Tortura da ONU e, dentro destas, apenas aquelas que foron devidamente contrastadas e cuxa exclusión non foi expresamente solicitada polas persoas agredidas.

Por outra parte, cumpre ter en conta que nen todas as persoas agredidas apresentan denúncia perante os tribunais ou outras instáncias e nen todas as denúncias formuladas chegan a coñecimento da CPT.

Ainda asi, o Relatório recolle, para todo o estado, a elevada cifra de 274 situacións en que se produciron agresións e/ou maus tratos a un total de  576 persoas (con unha média de 1.24 cada 100 mil habitantes). Galiza, con 19 situacións e 43 persoas agredidas, situa-se por riba da média: 1.54.

Para facilitar a comprensión do material e dar conta da complexidade do problema, os dados apresentan-se ordenados de acordo con diferentes perspectivas (corpos denunciados, instáncia onde se formula a denúncia, persoa que a formula, presenza ou non nesa comunidad da CPT, etc). Asi mesmo, para acompañar a sua evolución, recollen-se as modificacións procesuais importantes que se produciron en casos incluídos en Relatórios anteriores,

Tamén se cita no Relatório a arrepiante cifra de 97 persoas mortas sob custódia das Forzas de Seguranza do Estado. Destas 97 mortes de que se ten constáncia, só se analisan 56  por seren os únicos casos de que se ten información precisa.

Ver aqui o Relatório na íntegra. Agui o resumo. Aqui o Relatório de Galiza.

Ler o artigo completo


BOICOT, DESINVESTIMENTO, SANCIÓNS A ISRAEL
29/05/2009

Representantes sindicais do UCU (sindicato de docentes de universidade) votaron esmagadoramente a favor de boicotar as universidades de Israel no congreso anual celebrado en Bournemouth (R.U.) o pasado 27 de Maio, Consideran que as universidades israelitas son cúmplices das accións do seu governo contra o povo palestino. 

Con esta, son xa nove as ocasións en que se trata o conflito entre Palestina e Israel e o resultado confirma a preocupación que existe nos meios universitários do Reino Unido, onde nos últimos meses tiveron lugar numerosos actos de protesta  en 35 universidades.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


TORTURADOS HAI OITO ANOS
28/05/2009

A vista contra doce xovens alaveses que se iniciou hoxe -28/05/09- na Audéncia Nacional, sustentada en declaracións obtivas con tortura, finalizourou en poucas horas por teren chegado a un acordo as partes.

Previamente, o ex-Relator contra a Tortura da ONU, Theo van Boven, fixera pública unha declaración en que mostrava a sua preocupación pola prática non esporádica da tortura en cárceres e comisarias españolas e, mais en concreto, polas provas que obran no seu poder do tratamento a que foran submetidos os doce xovens durante o período de detención incomunicada.

Ver aqui as imaxes de Unai Romano (un dos xovens xulgados) despois dos dias pasados no cuarte da Guarda Civil e a Declaración do Sr. van Boven

Ler o artigo completo


CURSO DE VERAO 2009 - USC - EsCULcA
28/05/2009

A creación na década dos 90 dos Tribunais Penais Internacionais, pensados para perseguir aos responsábeis das violacións dos Dereitos Humanos, están sendo obxecto de numerosas críticas. A necesidade de manter a prisión de Guantánamo está sendo cuestionada por Barack Obama, quen anunciou o seu peche tras a súa toma de posesión como presidente dos Estados Unidos de América. O antigo conflito entre Palestina e Israel, está por desgraza de actualidade, xurdindo numerosos debates entre os políticos de todo o mundo e innumerábeis mobilizacións na sociedade civil de todos os países. Sen ser o único, un dos factores deste conflito é o relixioso, polo que incluímos tamén neste seminario debates sobre os dereitos e liberdades públicas vistos desde a perspectiva islámica. Ligado a isto, tamén reflexionamos sobre o universalismo ou pluriversalismo dos Dereitos Humanos.

Ver aqui o programa completo.

Información sobre o curso aqui.

Matrícula aqui.

Ler o artigo completo


PAGAR PERNOCTA E MANUTENCIÓN
28/05/2009

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía acaba de conseguir, despois de catro anos de luita xudicíal, que a Junta de Andalucía modifique o seu critério de cobrar a comida às persoas presas que perceben prestacións non contributivas por teren minusvalias superiores ao 65% ou superaren a idade de xubilación.

Na Galiza, desde o 1º de Abril de 2007, Vicepresidéncia xa non aplicava os descontos por pernocta e manutención contemplados nunha circular secreta do IMSERSO de 2001, 

Mais información aqui e aqui.

 

Ler o artigo completo


DIREITOS MEIO-AMBIENTAIS
27/05/2009

Israel deita lixo, mesmo os perigosos, no território palestino de Cisxordánia, cuxa populación non está en condicións de protestar.

"O Estado judeu o faz “há anos, como uma alternativa mais barata e fácil do que processar esses dejetos perigosos em seu território, em locais adequados ao seu manejo”, disse à IPS o subdiretor da Autoridade Ambiental Palestina, Jamil Mtoor. Shuqbah, uma aldeia de cinco mil habitantes, encontra-se perto da linha verde que separa Palestina de Israel, e não está longe de Ramala, onde fica a Autoridade Nacional Palestina (ANP), que controla a Cisjordânia", informa Mel Frykberg ( InterpressService)

Ler o artigo completo