O CONSELLO DE DD.HH. IGNORA AS PETICIÓNS DAS ASOCIACIÓNS CIVIS
02/04/2009

Article19, Freedom House e o Instituto de Estudos sobre Direitos Humanos do Cairo (IEDHC), critican o Consello de Direitos Humanos da ONU por ter aprovado o pasado 26 de marzo unha Resolución "para combater a difamación das relixións",  a última de unha série que se iniciou en 1999.
As duas asociacións mostran a sua preocupación polo efeito cumultivo destas resolucións que contribuen a erosionar gravemente as garantias internacionais da liberdade de expresión e mesmo da liberdade de relixión e o direito a igual tratamento.
"A difamación da relixión é un conceito utilizado en todo o mundo por governos autoritários e represivos para violar as liberdades civis e discriminar as minorias. Non ten cabida nos traballos do Consello de Direitos Humanos", afirma Moataz El Fegiery, Director Executivo do IEDHC.
Pode consultar-se aqui a interesante folla explicativa da campaña de Freedom House contra a inclusión deste conceito nas Resolucións dos organismos internacionais que deven velar pola salvaguarda dos direitos e as liberdades.

Ler o artigo completo


CURSO DE VERAO ORGANIZADO POR EsCULcA e a UDC
02/04/2009

O curso terá lugar en Santiago de Compostela os dias 17-19 de Setembro (ambos inclusive) e nel participarán persoas de recoñecido prestíxio no ámbito xurídico e académico internacional como o Maxistrado do Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, o profesor da Universidade de Belgrano (Arxentina) Pablo Daniel Eiroa ou a profesora da Universidade de Vigo Pilar Allegue Aguete.

 

"No momento actual, en que a intercomunicación e interacción internacional é factor condicionante básico, interesa acompañar e analisar acontecimentos relevantes que tocan direitos e liberdades publicas, ben para os vulneraren, ben para os asentaren ou os expandiren. O interese é ainda maior cando se trata de acontecimentos en que os actores, únicos ou principais, son os poderes públicos, últimos garantes deses direitos.

O obxectivo seria portanto estudar a extensión dos direitos e as liberdades asi como as garantias que a sua protección esixe, para articularmos critérios para actividade individual e colectiva."

O programa completo pode consultar-se aqui.

 

Ler o artigo completo


A SITUACIÓN DOS DIREITOS HUMANOS NO REINO DE ESPAÑA
30/03/2009

"Penso que o ponto de vista do Governo de España é demasiado amplo. Actua contra alguns grupos que non teñen relación con a voléncia. ter o mesmo obxectivo que ETA non deveria ser delito nen tampouco servir para ilegalizar un partido político, polo menos se non ten relación con a violéncia"; afirma Martin Scheinin, Relator Especial da ONU sobre a situación dos direitos humanos no Reino de España, nunha entrevista publicada en Sin Permiso (tradución para o español do original publicado en Berria).

Na entrevista, o Sr. Scheinin manifesta tamén a sua opinión sobre o rexime de detención incomunicada, a clausura de xornais, o elevado número de denúncias por torturas e mesmo a resposta -insatisfatória ao seu ver- do governo Zapatero às recomendacións feitas por diversos organismos internacionais críticos con a situación dos direitos humanos no Reino de España.

Ler aqui a entrevista completa, aqui o Relatório e aqui a resposta do Governo do Reino de España.

 

Ler o artigo completo


DIFAMACIÓN DAS RELIXIÓNS
28/03/2009

Mais de 180 organizacións de defensa dos direitos de todo o mundo opoñen-se a que a ONU aprove unha resolución contra a "difamación de relixións", que criminalizaria a crítica às relixións.
O anteproxecto de resolución para "combater a difamación das relixións" foi apresentado por Paquistán, en nome da Organización da Conferéncia Islámica (OCI), na sesión en curso do Consello de Direitos Humanos da ONU. Ainda que o texto alude frecuentemente à necesidade de protexer todas as relixións, a única que se cita especificamente é o islam.
A OCI, unha organización inter-governamental que abranxe 57 estados en que a populación é maioritariamente, ou nunha elevada percentaxe, musulmana, intensificou a sua campaña para que o conceito de "difamación relixiosa" sexa agregado às resolucións da ONU após os atentados do 11/S. A raiz da publicación en 2005 das caricaturas dinamarquesas, a presión para protexer as relixións da difamación cobrou un novo impulso
As asociacións de defensa da liberdade de expresión argumentan que as persoas crentes teñen direito de non seren submetidas a discrimnación por razón da sua fé e que están protexidas polo direito internacional. Mais non poden pretender, afirman, que a sua relixión estexa libre de toda crítica.
Aliás, subliñan, as resolucións "poden ser utilizadas nalguns países para silenciar ou intimidar activistas de direitos humanos, disidentes e outras voces críticas", asi como para lexitimar leis arcaicas contra a blasfémia, que continuan en vigor en muitos estados da UE.
Alertan tamén do risco que o conceito "difamación das relixións" se filtre noutros encontros, como por exemplo a próxima conferéncia mundial de seguimento contra o racismo, que terá lugar en Xenebra no mes de Abril e instan os governos a se oporen a esta campaña que se fai "contra as liberdades básics e direitos humanos individuais".
Ver aqui a declaración conxunta.

Ler o artigo completo


PROPOSTA DE RESOLUCIÓN NO CONSELLO DE DD.HH.
27/03/2009

Article19 fixo público un comunicado en que mostra a sua preocupación pola proposta de resolución que sobre o "combate da difamación das relixións" fixo circular a Organización da Conferéncia Islámica na 10ª sesión do Consello de Direitos Humanos da ONU.

Segundo Article19 , a proposta non só non contribui a solucionar nengun dos problemas relacionados con o conceito "difamación das relixións" senón que pode agravar algun deles ao incluir discursos "que atacan...personalidades veneradas de todas as relixións" e "símbolos relixiosos"  e estabelecer vínculos mais estreitos entre este conceito e incitación ao ódio relixioso.

Article19 argumenta que estas modificacións demonstran o claro desexo dos autores de situar a proposta no cadro da lexislación internacional para lexitimar, e posteriormente desenvolver, o conceito de difamación das relixións. No seu comunicado Article19 afirma que a proposta visa restrinxir a liberdade de expresión e de relixión, non seria efectiva na prática para promover a igualdade e poderia ser utilizada por estados que procuran acalar as críticas às relixións e às instituicións relixiosas.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


ORGANIZAN: Fac. Ciéncias da Educación e EsCULcA
27/03/2009

A Faculdade de Ciéncias da Educación e EsCULcA organizan unhas xornadas sobre os Modos de educacion en diferentes ámbitos sociais en que se prestará especial atención a ámbitos educativos para grupos sociais en risco de exclusión social (menores en situacións conflituosas, imigrantes, persoas presas, etc.).

As xornadas, que terán lugar no Salón de Actos da Fac. de CC. da Educación os dias 16 e 17 de Abril, pretenden servir de estítulo para a reflexión e favorecer o debate sobre alguns dos esteréotipos instalados nas praxes educativas.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


O INTERIOR DOS CÁRCERES ISRAELITAS
27/03/2009

As prisións israelitas albergan regularmente unhas 7500 persoas palestinas presas por razóns politics. Estas persoas son submetidas a diferentes formas de tortura e maus tratos e ven reiteradamente vulnerado o seu direito a receber a visita de familiares e advogados. Destas 7.500 persoas 344 son menores.

O 17de Abril, Dia da Solidariedade con os Presos Políticos Palestinos, haverá manifestacións nos Territórios Ocupados diante das instalacións do Comité Internacional da Cruz Vermella, organismo responsável de manter contacto con os prisioneiros e de atender as suas necesidades básicas. As asociacións de direitos humanos critican a falta de interese con que o Comité realiza o seu lavor, apesar da extrema gravidade da situación no interior dos cárceres israelitas, e chaman a realizar actos de solidariedade.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


PACOTE DE TELECOMUNICACIÓNS EN ESTUDO
26/03/2009

O Parlamento Europeu procede estes dias à segunda leitura do chamado Pacote de Telecomunicacións que, en opinión de persoas e colectivos que traballan na defensa da liberdade de expresión na rede, poderia:

. permitir que se filtren contidos, aplicacións e servizos (Directiva de Servizo Universal, Art. 22.3);

. negar o aceso en liña a material protexido por direitos de autor mediante a cooperación entre fornecedores de redes e "os sectores interesados na promoción de contido lícito", mesmo cando o aceso é lícito como estabelecen numerosas sentenzas (Directiva de Servizo Universal, Art. 33.3, 20.1.b.1º, 21.4a e Directiva Cadro Art. 8.4g);

. ameazar a privacidade dos usuários mediante a retención e procesamento de dados persoais por "razóns de seguranza" (Directiva sobre privacidade e comunicacións electrónicas, Art. 6.7);

Asi mesmo, poderian eliminar-se ou debilitar-se algunhas garantias dos usuários contra práticas discriminatórias, sancións desproporcionads e restricións inxustas do servizo (Directiva Cadro, Art. 8.4.ga, Emenda 138, e Directiva de Servizo Universal, Art. 32.2a, Emenda 166) ou os controlos legais sobre as actividades dos fornecedores de servizos que protexerian contra esas práticas inxustas, restritivas e discriminatórias (Directiva de Servizo Universal, Art. 22.3).
Mais información aqui.

Ler o artigo completo


CIMEIRA EN ESTRASBURGO
26/03/2009

A axéncia de notícias France Press informa da presión que a polícia de Estrasburgo exerce estes dias sobre aquelas persoas que exiben nas xanelas das suas casas faixas con lemas contrários à reunión da cimeira da OTAN que terá lugar nesta cidade os dias 3 e 4 de Abril.
"Foi o meu fillo quen abriu a porta" -conta Christian Grosse-, "dixeron-lle: ou retira-la ti ou retiramo-la nós". O fillo, intimidado, aceitou retirar a faixa. "Mais voltei a pó-la o dia seguinte", afirma.
Uns 500 colectivos de 23 países xa anunciaron que celebrarán unha contra-cimeira eses mesmos dias e que esperan reunir entre 30.000 e 60.000 persoas.
Mais información aqui.

Ler o artigo completo


CRIMES DE GUERRA NA FAIXA DE GAZA
26/03/2009

O xornal británico The Guardian reuniu provas que incriminan Israel por presumíveis crimes de guerra durante a agresión à Faixa de Gaza.

Segundo os xornalistas Clancy Chassay e Julian Borger, o exército israelita teria utilizado nenos palestinos como escudos humanos, teria bombardeado casas ocupadas por civis con avións de controlo remoto de alta precisión e atacado servizos médicos que acudian en auxílio de persoas feridas.

The Guardian deu a coñecer tamén tres vídeos en que se recollen os testemuños deste tipo de accións.

Ler o artigo completo