MANIFESTACIÓN DO FORO SOCIAL DA EMIGRACIÓN
28/06/2009

"Rexeitamos que a Unión Europea se converta nunha fortaleza inexpugnábel para aquelas persoas que, co obxectivo de conseguir unha vida mellor, se ven obrigadas a abandonar o seu país", afirma o Foro Social da Emigración no comunicado lido ao finalizar a manifestación do pasado dia 27 en Compostela. "Os inmigrantes deben ser tratados como persoas e non só como forza de traballo que interesa unicamente cando a situación económica os necesita".

O Foro denunciou asi mesmo o acoso policial que padecen as persoas migrantes en situación administrativa irregular.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


DIA INTERNACIONAL CONTRA A TORTURA
26/06/2009

Organizacións e plataformas de direitos humanos reclamaron hoxe ao governo a reanudación do diálogo con as entidades sociais para a criación do mecanismo de prevención da tortura a que está obrigado pola ratificación do Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura.

En conferéncia de prensa con motivo da apresentación do chamado "Manifesto de Madrid para a erradicación da tortura e os maus tratos", o responsável da Coordenadora para a Prevención da Tortura, Jorge del Cura afirmou que as entidades sociais non volveron ter notícia do governo desde Decembro de 2007, cando o executivo de Zapatero interrompeu imprevistamente e sen nengun tipo de explicación o diálogo que até ese momento mantiña con diversas asociacións, entre elas a própria Coordenadora, Amnistia Intenacional, Asociación Pro Derechos Humanos de España, etc..

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


CADEAS PERPÉTUAS
25/06/2009

Antonio Carlos Nieto Galindo, antigo membro da Coordinadora de Presos en Luita (COPEL) chegará en Outubro aos 35 anos de prisión en cárceres do estado español e o governo xa ten decidido entregá-lo a Franza para que cumpra nese estado duas cadeas perpétuas.

En Franza, António Carlos Nieto Galindo foi condenado en rebeldia de maneira ilegal pois a xustiza francesa tiña constáncia de que estava preso no Reino de España e, quer quixera, quer non, nom podia apresentar-se ao xuízo. Por outra parte, a advogada, que xa reclamou provas biométricas que poden demonstrar a non participación nalguns atracos polos que no seu dia foi condenado o Sr. Nieto Galindo, non pode aceder aos expediente porque "son mui antigos e están extraviados" (sic).

Con que garantias entrega o governo español unha persoa que foi xulgada de maneira irregular e declarada ilegalmente en rebeldia e a cuxos expedientes non ten aceso a defensa? pergunta-se o colectivo Tokata.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


CINCO ANOS DE RETENCIÓN ILEGAL
25/06/2009

O colectivo Tokata desenvolve unha campaña de envío de faxes para reclamar a liberdade de Joaquín Garcés Villacampa, preso nestes momentos no Centro Penitenciáro de Castellón onde leva a cabo un dia de xexun semanal e se nega a aceitar asisténcia médica.

Con esta campaña, Tokata quer apoiar as reivindicacións do Sr. Garcés Villacampa, que reclama a sua posta en liberdade por ter  teria de pasado 5 anos retido ilegalmente en centros penitenciários do estado. O carácter irregular desta situación, recorrida polo seu advogado actual perante o Xulgado Central de Vixiláncia Penitenciária, foi recoñecido polo próprio xuiz, que se pronunciou a favor da sua posta en liberdade en Marzo deste ano. No entanto o fiscal conseguiu bloquear a excarcelación do Sr. Garcés Villacampa recorrendo a un ardil: primeiro recorreu a decisión do xuiz e despois declarou-se incompetente.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


CENSURADO INFORME COMPROMETEDOR
25/06/2009

"O Escritório de Inteligência e Análise do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos retirou de circulação um informe no qual alertava sobre a possibilidade de atos violentos por parte de grupos extremistas de direita.

Entre os fatores por trás do fenômeno, segundo o estudo, figuram a eleição de um presidente negro, Barack Obama; a crise econômica; a escalada do desemprego e a previsão de regulamentações mais rígidas para a posse de armas de fogo. O informe, intitulado “Extremismo de direita: atual clima econômico e político alimenta sua radicalização e recrutamento”, recebeu de imediato duras críticas por parte de especialistas conservadores, a ponto de ser retirado imediatamente de circulação.", infora InterPress Service.

Ler o artigo completo


MEDIDAS ANTI-BOTELLÓN
25/06/2009

"O mero feito de se reunir na rua, mesmo que sexa em grupos de apenas duas ou tres persoas, será obxecto de sanción", afirmou o pasado dia 18 o responsável de Seguranza do Concello de Vigo, Julio Calviño, segundo infoma Faro de Vigo.

Se entendemos ben, a partir de agora, na rua Joaquín Loriga, que é à que se refere o edil, as únicas reunións permitidas serán as unipersoais.

Ler o artigo completo


Educación infantil
23/06/2009

"Na mesa sectorial celebrada o onte, Educación presentou a orde que recolle as liñas de actuación no segundo ciclo de educación infantil. O documento nin sequera menciona o decreto que regula o emprego do galego no ensino e que actualmente está en vigor. Segundo denuncia a CIG-Ensino os novos textos contradín a actual norma da lingua", informa A Nosa Terra.

"A central sindical tamén manifestou o seu rexeitamento a que se recolla a impartición de relixión nesta etapa educativa, “pois entendemos que está fóra de lugar este adoutrinamento en idades tan temperás e, en todo caso, podería recollerse a súa impartición fóra do horario lectivo, para quen quixese asistir”.

Ler o artigo completo


CRIMINALIZAR A AXUDA A IMIGRANTES
21/06/2009

No último Relatório da Federación Internacional de Direitos Humanos (FIDH) -Steadfast in protest / L'obstination du temoignage- o Reino de España aparece, xunto con Franza e Irlanda, como un dos estados en que se as medidas contra as persoas que defenden imigrantes foron endurecidas no 2008. Mais en concreto, cita-se o proxecto de reforma da lei de estranxaria apresentado polo governo o pasado ano e en se que prevé sancionar con multas de até 10.000 euros as persoas que axuden imigrantes en situación irregular.

 

Ler o artigo completo


CONSULTA SOBRE A LÍNGUA
21/06/2009

"Pais e mais solicitam a intervençom urgente da Agência Espanhola de Protecçom de Dados para que a Conselharia da Educaçom da Junta da Galiza solucione de imediato os múltiplos defeitos da consulta", informa a AGAL.

No seu escrito, argumentan que "A Lei Orgánica de Protecçom de Dados regula como infracçom grave a utilizaçom de dados para finalidades distintas da prevista na criaçom do ficheiro –principio de qualidade dos dados do art.4 LOPD-. A finalidade do ficheiro de onde procedem os dados –gestom académica- distinta da finalidade da consulta, que segundo a informaçom dirigida aos pais e maes é “a obtençom de resultados que serám tidos em conta à hora de elaborar as futuras políticas lingüísticas no ámbito da educaçom nom universitária da Galiza”.

Mais información aqui.

 

Ler o artigo completo


20 DE XUÑO
19/06/2009

O Reino de España está a piques de aprovar unha reforma restritiva da Lei de Asilo. Esta semana a Comisión de Interior do Congreso, con o apoio de todos os grupos parlamentares afora IU-ERC-ICV, aprovou o texto que se votará no Pleno do Congreso o vindeiro 25 de xuño. 
 
"Malia que a nova lei supón avances importantes como o recoñecemento da persecución por motivos de xénero, máis protección a menores e outras persoas vulnerables, a obriga de proporcionar servizos sociais e de acogida aos solicitantes de asilo, ao mesmo tempo engade obstáculos que dificultan considerablemente o acceso ao dereito de protección internacional, o que responde á tendencia europea de facer do asilo un dereito en perigo de extinción. ", afirma Amnistia Internacional, que anima a enviar a título persoal ou como organizacións un e-mail aos portavoces dos grupos parlamentarios na Comisión de Interior.

Mais información: comunicacion.galicia@es.amnesty.org

Ler o artigo completo