BLINDAXE PENAL DA FAMÍLIA BORBÓN
25/02/2009

"Finalmente, a Audiência Nacional espanhola condenou os dous independentistas acusados de fazerem umha queima simbólica da figura do rei de Espanha em Vigo, como expressom política do seu republicanismo e soberanismo galego, a multas de 2.700 (Alex) e de 1.800 euros (Santi), em linha com outras sentenças semelhantes contra independentistas cataláns condenados por actuaçons políticas anti-monárquicas.", informa Nós-Unidade Popular.

Ler o artigo completo


PSP CONSIDERA PORNOGRAFIA
25/02/2009

"A Polícia de Segurança Pública de Braga apreendeu, este domingo numa feira de livros de saldo, cinco exemplares de um livro sobre pintura, considerando que o quadro reproduzido na capa, do pintor Gustave Courbet, é pornográfico", contou à TSF (Rádio Notícias) António Lopes, organizador da feira.

António Lopes garantiu ainda que vai levar o caso não só à Justiça, mas também ao Presidente da República, à Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias.

Ler o artigo completo


A abolición da liberdade
23/02/2009

"Leis opresivas que erosionan as liberdades civis esquivan o parlamento sen que os seus membros se den conta", afirman os organizadores de unha campaña (Convention on Modern Liberty), que denuncia a sistemática eliminación de direitos.

David Davis, autor de un Relatório que documenta mais de 50 medidas regresivas tomadas desde 1998 (Lei da Abolición da Liberdade - 2009), descreve a situación como un "elástico executivo", pola capacidade de utilizar elasticamente as leis anti-terroristas.

O estudo mostra como o número de delitos penais recollidos na lexislación secundária atinxiu níveis record nos últimos anos: mais de 440 en leis que non foron debatidas no Parlamento.

Ver aqui o relatório e aqui toda a información sobre a Convention on Modern Liberty.

Ler o artigo completo


CUMPLICIDADE UE-EUA
23/02/2009

 

Na medida en que as últimas notícias confirman que os governos dos estados da UE estiveron implicados nas entregas extraordinárias, o Parlmento Europeu afirma que nunha

A Resolución aprovada o pasado 16 de Febreiro no Parlamento Europeu por 334 votos a favor, 247 en contra e 86 abstencións, estabelece que os estados da UE implicados no programa estado-unidense de "entregas extraordinárias" son moralmente co-responsáveis das detencións ilegais de Guantánamo.

O documento subliña que "acontecimentos posteriores confirman que numerosos estados europeus estiveron implicados e cooperaron activa ou pasivamente con as autoridades dos EUA" en actividades ilegais "como prova información recentemente desclasificada".

Ver aqui o texto da Resolución.

 

Ler o artigo completo


RELATÓRIO DA COMISIÓN INTERNACIONAL DE XURISTAS
23/02/2009

A Comisión Internacional de Xuristas, fixo público o 16 de Febreiro o relatório Avaliar os danos, urxir medidas, fruto de tres anos de traballo. Na elaboración do documento participou unha equipa de eminentes xuristas que realizou numerosas entrevistas en mais de 40 estados de todas as rexións do mundo.

A suas conclusións son desalentadoras.

"No curso a investigación" -afirma Arthur Chaskalson, Director do traballo e primeiro Presidente do Tribunal Constitucional de Sul África- "o que mais nos surprendeu foi a envergadura do dano que durante os últimos sete anos ocasionaron as medidas abusivas tomadas por un elevado número de estados de todo o mundo".

O Relatório ilustra as consecuéncias de práticas tristemente célebres como a tortura, as desaparicións, as detencións arbitrárias e secretas, os xuízos sen garantias, a persistente impunidade de graves violacións de direitos humanos, etc. e adverte do perigo de as medidas excepcionais que toman os governos temporalmente acabar convertendo-se na lei e na prática social, mesmo nas sociedades democráticas.

Ver aqui o relatório completo.

Ler o artigo completo


PRIMEIRA SENTENZA CONTRA ISRAEL
23/02/2009

O Tribunal Internacional sobre a Infáncia afectada pola Guerra e a Pobreza da Misión Diplomática Internacional Humanitária RWANDA 1994, través do seu Presidente Internacional, Sergio Tapia, Fiscal Internacional de Direitos Humanos do Tribunal Internacional de Consciéncia, comunica à comunidade internacional a Primeira Sentenza Internacional contra os crimes de lesa e o xenocídio sobre a Infáncia Palestina da Faixa de Gaza, convertida no maior campo de concentración do mundo e hoxe o lugar mais densamente povoado do planeta.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


VITORIA LAICISTA
20/02/2009

Despois de tres anos, o xuiz italiano Luigi Tosti, condenado en Novembro de 2005 a sete meses de prisión e inabilitado por un ano de todos os seus cargos públicos por se opor a facer xustiza baixo o crucifixo, foi finalmente absolvido o 17 de Febreiro de 2009 en terceira e última instáncia.

 

O Sr. Tosti xa anunciou que continuará a defender que se retiren os crucifixos de todas as salas de audiéncia: "Eu ou os crucifixos", afirmou.

Ler o artigo completo


As armas de Israel
16/02/2009

Erik Fosse estaba, cardiólogo noruegués que traballou nos hospitais de Gaza durante a agresión siionista fala dos efeitos de unha rma de "letalidade enfocada" fabricada nos EUA que reduz o dano explosivo a estruturas encanto inflixe feridas catastrófics às vítimas. Foi o seu uso xeneralizado no ataque contra Gaza un ensaio sobre o terreno para unha nova xeraciónde explosivos? pergunta-se o doutor norueguês.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


SE RESIDES, DECIDES
14/02/2009

O pasado dia 12 de Febreiro, constitui-se en Compostela unha plataforma cívica que, sob o lema: Se resides, decides, traballará para que a actual Lei Orgánica de Rexime Eleitoral Xeral sexa reformada en profundidade. A plataforma entende que o direito de voto há-de ser recoñecido como un direito de residéncia, non de sangue e anuncia que traballará para que asi sexa no futuro.

Ver aqui o primeiro documento da plataforma e a sua composición inicial.

Ler o artigo completo


NOVA ACCIÓN DE PROTESTA
13/02/2009

Estudantes pacifistas da Universidade de Edinburgo ocuparon instalacións universitárias en protesta pola accións de Israel na Faixa de Gaza e como medida de presión para que a Universidade tome medidas para evitar que se repitan as agresións e contribuir a normalizar a vida na Faixa. Entre elas, a suspensión de calquer relación con compañias que fornezan material susceptível de usos bélicos a Israel, axudas a xovens estudantes da Faixa, suporte loxístico e financeiro à organización de cursos sobre o conflito, doazón de material escolar ou outro, etc

Mais información aqui.

Ler o artigo completo