IRREGULARIDADES E PARCIALIDADE
08/05/2009

A Xuiza do Xulgado de 1ª Instáncia e Instrución de Betanzos,  Carmen Castro Pérez,  acordou sobreser e arquivar provisoriamente a causa seguida por denúncia apresentada por Edelmiro Fernández Rial, preso no cárcere de Teixeiro, contra funcionários do centro por  maus tratos e lesións.En Setembro de 2008, EsCULcA personou-se na causa como acusación popular.
Agora, apesar das provas (partes de lesións) que testemuñan a existéncia da agresión física, a xuíza decide arquivar o expediente sen sequer ouvir a vítima -como estabelece a lei- e sen tomar declaración às persoas que a presenciaron.  Esgrime a sra. xuíza un argumento decerto peregrino:  que as testificais propostas pola vítima e EsCULcA non poden variar o destino das actuacións solicitado.  A Sra. Castro Pérez ignora o seu dever de ouvir as partes e decidir con imparcialidade.
Como é natural, EsCULca apresentará de imediato recurso de reforma contra esta decisión.
Ver aqui o auto.

Ler o artigo completo


RELATÓRIO DA ONU
05/05/2009

Nos cárceres iraquianos as persoas detidas son torturadas, encerradas durante meses ou anos sen acusación, na maioria dos casos con total impunidade. Asi o revela un novo relatório da ONU elaborado pola  Misión de Asisténcia das Nacións Unidas para o Iraque (Unami) en que se denuncia o encareceramento de menores en condicións infrahumanas, a violéncia exercidas contras mulleres ou o deslocamento obrigado de comunidades inteiras.
O estudo subliña que non se sabe de nengun caso en que algun funcionário do poderoso Ministério de Defensa fose responsabilizado por violación de direitos humanos. Tamén acusa de torturas os carcereiros da rexión semi-autónoma do Qurdistán, onde se aplican pancadas e descargas eléctricas às persoas detidas.
Mais información aqui.

Ler o artigo completo


OPACIDADE INSTITUCIONAL
05/05/2009

O Movemento polos Dereitos Civís vén de interpór recurso de súplica ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza sobre a decisión do Valedor de denegar o dereito de acceso e copia do expediente solicitado polo Movemento polos Dereitos Civís. Mais esta non é a primeira vez que o colectivo se interesa polo dito expediente, senón que o inicio deste procedemento remóntase a 2003.

En marzo dese ano saiu á luz pública a emisión dunha orde da Consellaría de Educación a todos os centros educativos do país na que se instaba á retirada de carteis de “propaganda e publicidade” en alusión a pancartas antibélicas e de Nunca Máis. Ao respecto, o MpDC presentou unha queixa ante o Valedor do Pobo por mor dos dereitos que ocasionaría a circular da Consellaría, que atentaba contra os dereitos fundamentais como é a liberdade de expresión.

O Valedor resolveu a inadmisión a trámite da demanda desta asociación por considerar falta de lexitimación. A este respecto cabe subliñar que foron necesarias varias alegacións para que se recoñecese a lexitimación do Movemento, sabendo que o colectivo é unha asociación sen ánimo de lucro qe naceu coa finalidade de velar entre outros, polos dereitos dos individuos nas súas relacións coas administracións públicas.

Posteriormente, o MpDC presentou sucesivos escritos ao Valedor desde a data até hoxe cuxa única resposta foi a remisión a unha indamisión a trámite e arquivo de actuacións inicial sen posicionarse e fundamentar nada acerca do dereito solicitado, contravindo así os preceptos da lexislación vixente na materia.

O Movemento pretende pór de manifesto a reiterada actuación do Valedor consistente na constante denegación do dereito de acceso ao dito expediente. De novo, o MpDC recorre tal afrenta contra os dereitos das persoas. O dereito de acceso solicitado refírese aos expedientes en poder do Valedor en relación coas queixas suscitadas pola orda da Consellaría tanto se se agruparon ou acumularon por tratarse da mesma reclamación ou se se abriron varios co mesmo obxecto, incluido o do Movemento.

Por todos estes desatinos do Valedor no que respecta ao cumprimento da lexislación e do que debería ser o seu compromiso coa cidadanía, o Movemento agarda que desta volta a institución si permita acceder ao dito expediente e que, por unha vez, sexan os intereses do común da sociedade os que se vexan reparados e non os das institucións, como nos tén acostumados o Valedor nas súas resolucións.

Ler o artigo completo


CONTRA O DIREITO INTERNACIONAL
04/05/2009

"A organización Médicos polos Dereitos Humanos afirma nun informe que "438 pacientes foron sometidos a interrogatorios previos do Shin Beth, do que depende a entrega dun permiso de saída de Gaza, entre xaneiro do 2008 e marzo do 2009".

En xaneiro do 2008, o 1,4 por cento dos que pediron permisos foi sometido a estes interrogatorios, pero en xaneiro  do2009, esta cifra elevouse ao 17 por cento, segundo o informe enviado á comisión das Nacións Unidas contra a tortura.

Violación do dereito internacional

Segundo a ONG, estes métodos violan o dereito internacional e en particular a cuarta convención de Xenebra, que prohibe que se exerzan presións sobre civís para obter informacións. As autoridades israelís desmentiron estas acusacións. A ONG, que cita o testemuño de 30 pacientes, afirma que os enfermos foron "fotografados sen sabelo, detidos moito tempo para ser interrogados, e presionados con preguntas" a pesar do seu estado.", informa A Nosa Terra.

Ler o artigo completo


VENDA DE CDs E DVDs NA RUA
04/05/2009

Desde Novembro de 2008, un grupo de xuristas, con o apoio de colectivos sociais e de artistas, traballa para que as Cortes Xerais modifiquen o artigo 270 do Código Penal que castiga os delitos relativos à propriedade intelectual, no sentido de que as condutas de oferta e venda de CD's e DVD's na rua sexan destipificadas e, en consecuéncia, as persoas que teñen procedimentos abertos ou foron condenadas por este delito -case todas estranxeiras en condicións de extrema precariedade- sexan postas en liberdade ou non ingresen en prisión.
Entretanto a lei non sexa modificada, o grupo iniciou unha capaña de apresentación e tramitación de indultos en colaboración con persoas do mundo da música, o teatro e o cinema dispostas a solicitar-los no seu nome para cada unha das persoas afectadas.
Podes ver aqui o modelo de solicitude elaborado polo grupo de xuristas.
Contacto: indultosmanteros@gmail.com

Ler o artigo completo


DANILO ZOLO NA GALIZA
30/04/2009

Entre o  6 e 8 de Maio estará en Galiza Danilo Zolo, catedrático de Filosofia de Direito Internacional na Universidade de Florenza , director da Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale Jura Gentium e autor de unha extensa obra sobre temas relacionados con a xurisdición universal,  a agresión sionista a Palestina, as cortes penais internacionais, intervencións militares, etc,
As suas intervencións terán lugar no Consello da Cultura Galega, no Paraninfo da USC, na Fundación Araguaney e na Faculdade de Direito da Universidade da Coruña.
O dia 7, nos locais  da Fundación Araguaney, terá lugar un encontro con xornalistas organizado pola própria Fundación en colaboración con EsCULcA.

Ler o artigo completo


CENTRAIS NUCLEARES EN GRAN-BRETAÑA
27/04/2009

Despois de que o Sunday Herald revelase as tentativas da polícia de Strachclyde de subornar activistas contrárias à instalacións de centrais nucleares, The Guardian publica novas provas sobre estas manobras e o testemuño de várias persoas a quen a polícia ofereceu diñeiro en troca de información sobre grupos ecoloxistas.
Mais información aqui e aqui.

Ler o artigo completo


EN CASOS DE MORTES OCASIONADAS POR AXENTES DA ORDE
27/04/2009

Grupos de Direitos civis británicos esperan que a Cámara dos Lordes rexeite, ou corrixa, o proxecto de lei aprovado pola Cámara dos Comuns que abriria as portas para que as mortes cometidas -supostamente- por axentes da orde sexan investigadas en segredo. As investigacións serian declaradas "clasificadas" e nos xuízos excluirian-se os xúris populares. O material "sensível" seria visto en sesións a porta fechada que deixarin fora as famílias das vítimas, o público e os média. 
O carácter reservado do proceso poderia vir xustificado por razóns de seguranza nacional, de relacións con outros estados, de protección de testemuñas ou como medida preventiva. E a decisión recairia no Ministro de Interior.
Mais información aqui.

Ler o artigo completo


APRENDENDO A EXCULPAR-SE
26/04/2009

O pasado 22 de Abril, a Coordenadora para a Prevención da Tortura (CPT) enviou escrito ao Consello Xeral do Poder xudicial e ao Fiscal Xeral do Estado con motivo da publicación no xornal El Punt (01/03/2009) da notícia da celebración, na cidade de Sabadell, de unha "simulación de xuízos contra axentes da polícia" con o propósito de "corrixir erros nas detencións e à hora de declarar".

Trataria-se de proporcionar aos axentes eventualmente imputados por agresións a persoas detidas pautas sobre como declarar para facer verosímeis as suas alegacións exculpatórias e sobre que atitude que convén manter nos tribunais.
Nos simulacros, alguns sobre feitos xulgados na Audiéncia Provincial de Barcelona polos que foron condenados axentes dos Mossos d'Esquadra como autores de lesións dolosas a un detido, terian intervido o próprio xuiz decano e o fiscal, togados e lucindo insígnias xudiciais.
Ver aqui o escrito completo e aqui a notícia aparecida no xornal El Punt.

Ler o artigo completo


COMITÉ PARA A PREVENCIÓN DA TORTURA DA ONU
26/04/2009

O pasado dia 31 de Marzo, a Coordenadora para a Prevención da Tortura (CPT) dirixiu-se à Secretária Xeral Técnica do Ministério do Interior (Sra. González García) para solicitar unha entrevista a fin de coñecer os pormenores do proceso de designación dos tres nomes que o governo español deverá apresentar ao Comité para a Prevención da Tortura do Consello de Europa como candidatos a representar o Reino de España neste este organismo.
Segundo a Resolución 1540 (2007) da Asemblea Parlamentar do Consello de Europa, este proceso há de ser público e a CPT reclama información sobre fases e prazos do proceso asi como sobre os requisitos que han de reunir as persoas que eventualmente foren designadas. Información que noutros estados (p.ex. o Reino Unido) é facilitada  de ofício às organizacións civis para que estas podan apresentar alegacións, comentários e candidaturas.
Ver aqui o escrito da CPT.

Ler o artigo completo