Apostasia
16/08/2008

“... entre o 29 de Xuño e o 23 de Novembro do ano pasado, até en sete ocasións [a Axéncia Española de Protección de Dados] amoestou a equipa de monseñor Julián Barrio por non atender ‘debidamente’ outras tantas peticións de persoas que pretendian deixar de pertencer à Igrexa e que iso constase por escrito. Aliás, catro deses exortos foron acompañados de outras tantas ameazas de sanción derivadas de violar o artigo 44 da Lei 15/1999 (LOPD), que prevé a imposición de multas de entre 600 e 600.000 euros en función da gravidade da infracción en que o castigado tiver incorrido.”, informa La Voz de Galicia.

Segundo este xornal entre o 1º de Xaneiro e o 7 de Agosto deste ano formularon-se 172 solicitudes de romper todo vínculo formar con a igrexa católica perante o arcebispado de Compostela, o que significa un aumento de 400% con relación ao ano anterior.

Elisardo Temperán, chanceler da diocese, advirte das “terríveis consecuéncias” que aguardan a quen apostate. “O pior é que será privado de aceder às exéquias católicas. Por suposto vai ser enterrado no cemitério, mas sen funerais. O que pode xerar grandes desgostos no seio das famílias dos falecidos. Desta feita, os seus acaban por pagar os seus actos cando se callar nen os coñecian até ese momento.”

Ler o artigo completo


Lei da Memória Histórica
16/08/2008

“Decorridos xa dez meses desde a aprovación da polémica lei da Memória Histórica, o Concello de Lugo continua obviando a disposición en que se ordena que os escudos, insígnias, placas e outros obxectos ou mencións comemorativas de exaltación do levantamento militar, da Guerra Civil e da represión da ditadura deverán ser retiradas dos edifícios e espazos públicos, afora caso de razóns artísticas ou artístico-religiosas protexidas pola lei. Nengunha destas salvedades parecen dar-se nos dous institutos mais coñecidos da cidade. Tanto o IES A Nosa Señora dos Ollos Grandes como o Lucus Augusti levan na sua fachada o escudo franquista preconstitucional con a sua águia distintiva.”, informa El País, que cita outros casos de incumprimento da lei no mesmo concello.

Ler o artigo completo


Sada
16/08/2008

“A Guarda Civil investiga a Polícia Local de Sada por uns ficheiros policiais ilegais con os que topou a pasada sexta-feira case por acaso. Un mando o instituto armado acompañou os responsáveis municipais ao interior das dependéncias que utiliza a patrulla de seguranza cidadá, coñecida como a unidade de noite, e topou ali con dous ficheis con as filiciaci´ns de persoas e fotos realizadas pola noite, con unha Polaroid e perante unha parede branca.”, informa La Voz de Galicia.

Ler o artigo completo


Celanova
15/08/2008

O Concello de Celenova nega-se a facer públicas as actas dos plenos apesar de tratar-se dun documento público, o que levou Galiza Nova a solicitar por escrito poder aceder a elas e, despois de catro meses sen resposta a apresentar denúncia perante o Valedor do Povo.

“O Valedor do Pobo ven a confirmar que o escrito presentado nesa Institución con data 23 de Xullo do presente ano, foi admitida a trámite xa que se entende que cumpre os requisitos formais que recolle o artigo 18 da Lei do Valedor do Pobo. En consecuencia, con data 31 de Xullo, comezaron desde este ente as actuacións oportunas ante o Concello de Celanova, solicitandolle un informe preceptivo sobre esta situación.”, informa a asociación xuvenil.

Ler o artigo completo


Audiencia Nacional
14/08/2008

“Son Nicola Lococo [...] acosado por todo o aparello xudicial do Estado Español, por escribir un artigo de humor, titulado “Las tribulaciones del Oso Yogui” Esta é a carta de presentación do xornalista, denunciado por inxuriar ao rei español nun texto humorístico”, informa GZnación.

“Tras acudir á Audiencia Nacional, ante o xuíz Grande Marlaska, e este ter arquivado a causa, por non ver nos feitos motivo de delito algún, o fiscal xefe da Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, recorreu ao alto tribunal da Audiencia Nacional encabezado por Ruiz de Polanco, que admitiu o seu recurso e obrigou ao propio xuíz Grande Marlaska a reabrir o caso”.

Ler o artigo completo


Cámaras de seguridade
12/08/2008

”A Axencia Española de Protección de datos ven de inicar un procedimento sancionador contra a empresa PROTESE SL pola instalación de cámaras de seguridade na casa do anterior alcalde da Coruña, Francisco Vázquez, situada na rúa Parrote, 15 desta cidade. As mencionadas cámaras foron instaladas por orde do propietario do inmoble, segundo el, "por motivo de seguridade e se debe a miña situación de amenazado por terrorismo".

Nembargantes a vivenda non conta con autorización para a instalación deses artiluxios de gravación, ni informa aos viandantes de que estan sendo gravados ou onde teñen que acudir para exercer os dereitos de acceso, rectificación e cancelación de imaxes. Ademáis, o contrato coa empresa de seguridade se fixo o 20 de agosto do 2007 cando as cámaras xa forno denunciadas en xullo deste mismo ano.”, informa o Movemento polos Dereitos Civis.

Ler o artigo completo


Protección de datos
10/08/2008

”A Axencia española de Protección de Datos vai iniciar procedemento sancionador contra o Concello da Coruña por non comunicar a Axencia a existencia de rexistros de gravacións de imaxes procedentes de cámaras de videovixilancia. O organismo vaise dirixir ao goberno coruñés tras realizar un proceso de investigación no que concluíu a existencia dunha infracción da Lei Orgánica de Protección de Datos.
Á falta de autorización previa das cámara instaladas na Coruña súmase agora a falta de rexistros de gravación comunicados á AEPD (obrigatorio segundo a Lei Orgánica 4/97, de 4 de agosto), o que amosa unha clara falta de respecto pola lei para a instalación duns dispositivos que non solucionaron nin os problemas xerados polo fenómeno do “botellón” ni os actos de vandalismo que se produciron nas zonas videocontroladas. Informa o Movemento polos Dereitos Civís.

Ler o artigo completo


Controlos nos aeroportos
10/08/2008

O controvertido regulamento 1546, anexo à Regulación 622/2003, que deu lugar a numerosos excesos nos controlos dos aeroportos europeus desde que fora aprovado pola Comisión Europea no 2006, poderia ser revisado en breve, informa El País.

Este regulamento, surprendentemente secreto, proibe, entre outras cousas, subir ao avión con líquidos en embalaxes de mais de 100 mililitros. “Os expertos insisten en que non só é inútil para garantir a seguranza senón tamén, sobretodo, en que é ilegal. Ao ser confidencial, vulnera o artigo 254 do Tratado da Unión, que obriga a publicar todas as normas no Diário oficial das comunidades europeas.”

Como no seu momento informou EsCULcA o Fiscal Xeral austríaco deu a razón, o pasado mes de Marzo, a Gottfried Heinrich, que reclamara o direito a aceder à normativa a raiz da proibición de embarcar no aeroporto de Viena por tentar levar a bordo unha raqueta de ténis. O Sr. Heinrich alegou indefensión por o seu descoñecimento da normativa ser devido precisamente ao feito de esta figurar nun anexo secreto.

Ler o artigo completo


Alternativa à Relixión
07/08/2008

O bispo de Gasteiz, Miguel Asurmendi, criticou duramente o governo vasco pola nova normativa que prepara e en que se “elimina a asignatura alternativa à Relixión no Bachalerado, o que supón, na prática, que os alunos que elixan a asignatura de relixión terán unha ou duas horas mais de clase à semana. Aliás, as escolas vascas colocan esa hora extra ao final ou ao comezo da xornada escolar, con o que fan ainda mais costa arriba acudir a clase”, informa El Correo Digital.

“À espera dos dados oficiais de matriculación, a descida das solicitudes para o próximo curso foi “demoledora”, comentan desde Bagara, a agrupación de defensa da matéria dde Relixión. “O resultado foi que en muitos estatutos vascos desapareceu a asignatura”, reflecta un portavoz da agrupación de profesores de Relixión.

Desde o púlpito, Asurmendi de “consecuéncias funestas para “a fé dos nosos nenos e mozos”.

Ler o artigo completo


Complexo Hospitalário de Ourense
06/08/2008

No Complexo Hospitalário de Ourense (Servizo Galego de Saúde) exiben-se símbolos relixiosos católicos. A presenza de crucifixos nos cuartos vulnera o princípio de neutralidade en matéria relixiosa que por esixéncia do próprio texto constitucional deven respeitar às instituicións públicas e organismos que delas dependen.

Ler o artigo completo