Cámaras de seguridade
12/08/2008

”A Axencia Española de Protección de datos ven de inicar un procedimento sancionador contra a empresa PROTESE SL pola instalación de cámaras de seguridade na casa do anterior alcalde da Coruña, Francisco Vázquez, situada na rúa Parrote, 15 desta cidade. As mencionadas cámaras foron instaladas por orde do propietario do inmoble, segundo el, "por motivo de seguridade e se debe a miña situación de amenazado por terrorismo".

Nembargantes a vivenda non conta con autorización para a instalación deses artiluxios de gravación, ni informa aos viandantes de que estan sendo gravados ou onde teñen que acudir para exercer os dereitos de acceso, rectificación e cancelación de imaxes. Ademáis, o contrato coa empresa de seguridade se fixo o 20 de agosto do 2007 cando as cámaras xa forno denunciadas en xullo deste mismo ano.”, informa o Movemento polos Dereitos Civis.

Ler o artigo completo


Protección de datos
10/08/2008

”A Axencia española de Protección de Datos vai iniciar procedemento sancionador contra o Concello da Coruña por non comunicar a Axencia a existencia de rexistros de gravacións de imaxes procedentes de cámaras de videovixilancia. O organismo vaise dirixir ao goberno coruñés tras realizar un proceso de investigación no que concluíu a existencia dunha infracción da Lei Orgánica de Protección de Datos.
Á falta de autorización previa das cámara instaladas na Coruña súmase agora a falta de rexistros de gravación comunicados á AEPD (obrigatorio segundo a Lei Orgánica 4/97, de 4 de agosto), o que amosa unha clara falta de respecto pola lei para a instalación duns dispositivos que non solucionaron nin os problemas xerados polo fenómeno do “botellón” ni os actos de vandalismo que se produciron nas zonas videocontroladas. Informa o Movemento polos Dereitos Civís.

Ler o artigo completo


Controlos nos aeroportos
10/08/2008

O controvertido regulamento 1546, anexo à Regulación 622/2003, que deu lugar a numerosos excesos nos controlos dos aeroportos europeus desde que fora aprovado pola Comisión Europea no 2006, poderia ser revisado en breve, informa El País.

Este regulamento, surprendentemente secreto, proibe, entre outras cousas, subir ao avión con líquidos en embalaxes de mais de 100 mililitros. “Os expertos insisten en que non só é inútil para garantir a seguranza senón tamén, sobretodo, en que é ilegal. Ao ser confidencial, vulnera o artigo 254 do Tratado da Unión, que obriga a publicar todas as normas no Diário oficial das comunidades europeas.”

Como no seu momento informou EsCULcA o Fiscal Xeral austríaco deu a razón, o pasado mes de Marzo, a Gottfried Heinrich, que reclamara o direito a aceder à normativa a raiz da proibición de embarcar no aeroporto de Viena por tentar levar a bordo unha raqueta de ténis. O Sr. Heinrich alegou indefensión por o seu descoñecimento da normativa ser devido precisamente ao feito de esta figurar nun anexo secreto.

Ler o artigo completo


Alternativa à Relixión
07/08/2008

O bispo de Gasteiz, Miguel Asurmendi, criticou duramente o governo vasco pola nova normativa que prepara e en que se “elimina a asignatura alternativa à Relixión no Bachalerado, o que supón, na prática, que os alunos que elixan a asignatura de relixión terán unha ou duas horas mais de clase à semana. Aliás, as escolas vascas colocan esa hora extra ao final ou ao comezo da xornada escolar, con o que fan ainda mais costa arriba acudir a clase”, informa El Correo Digital.

“À espera dos dados oficiais de matriculación, a descida das solicitudes para o próximo curso foi “demoledora”, comentan desde Bagara, a agrupación de defensa da matéria dde Relixión. “O resultado foi que en muitos estatutos vascos desapareceu a asignatura”, reflecta un portavoz da agrupación de profesores de Relixión.

Desde o púlpito, Asurmendi de “consecuéncias funestas para “a fé dos nosos nenos e mozos”.

Ler o artigo completo


Complexo Hospitalário de Ourense
06/08/2008

No Complexo Hospitalário de Ourense (Servizo Galego de Saúde) exiben-se símbolos relixiosos católicos. A presenza de crucifixos nos cuartos vulnera o princípio de neutralidade en matéria relixiosa que por esixéncia do próprio texto constitucional deven respeitar às instituicións públicas e organismos que delas dependen.

Ler o artigo completo


Artigo sobre Nicolás Sarkozy
05/08/2008

“A páxina da Rede Voltaire, http://www.voltairenet.org/ , foi “estacionada”. O motivo, o polémico artigo que escreveu Thierry Meyssan no último número, en que vinculava o presidente de Franza, Nicolás Sarkozy, con a CIA. O artigo xa non é acesível na Rede Voltaire mais pode ler-se noutros sítios web, como Rebelión”, informa Kaos en la Red.

Ler o artigo completo


Denúncia da CIG
30/07/2008

O Xulgado de Instrución nº 2 de Ferrol ditou o pasado 16 de Xullo de 2008 auto no que decide incoar procedimento como consecuéncia da denúncia apresentada pola CIG sobre o afundimento do barco "Cordero", acordando ter por persoada a CIG como acusación popular e, antes de admitir a trámite a querela, confire un prazo de dez días para consignar unha fianza de 6.000 euros.

Ler o artigo completo


Freedom House
30/07/2008

“Os reximes represivos que compran tecnoloxia estadounidense e europea para controlaren os seus cidadáns no ciberespazo poden descobrir a non tardar que ese mercado está fechado, di Freedom House. A pasada semana, os lexisladores estadounidenses e europeus anunciaron unha rara iniciativa conxunta para aprovaren leis que teñen a intención de impedir que se venda tecnoloxia de espionaxe e de bloqueo da Internete a governos autoritários, como os da China e Exipto”, informa IFEX.

Ler o artigo completo


Navanethem Pillay
29/07/2008

Navanethem Pillay, de 67 anos e pertencente à minoria tamil de Sul África foi avalada o pasado 28 de Xullo pola Asemblea Xeral da ONU como Alta Comisionada de Direitos Humanos. Pillayh formou prte do Tribunal Penal Internacional que procesa crimes de guerra e contra a humanidade, asi como actos de xenocídio. En 1999 foi eleita presidenta do Tribunal Internacinal que considerou o xenocídio de 1994 en Ruanda.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


Inmigración e asilo
29/07/2008

“A criminalización dos inmigrantes que entran en Italia de xeito ilegal con probabilidade contribúen a "estimular a xenofobia" e a que nazan e se estendan as actitudes racistas entre os cidadáns. Ademais, estanlle facendo máis difícil aos refuxiados a petición de asilo, segundo advertiu Thomas Hammarberg, comisario para os Dereitos Humanos do Consello de Europa”, informa Vieiros.

Ler o artigo completo