RELATÓRIO DA APDHA
26/03/2009

A Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía realiza desde 1997 un seguimento da evolución dos fluxos migratórios que desde África se dirixen ao Reino de España, as políticas que pretenden facer-lles frente e que obrigan a unha crecente clandestinización dos mesmos ao tempo que provocan graves violación dos direitos humanos.
Desde hai mais de vinte anos, 0 1º de Novembro de 1988, en que apareceron os primeiros cadáveres nas praias de Tarifa, case 21.000 persoas perderon a vida tentando chegar à fronteira sul do estado. Trata-se de unha estimación axustada e que mostra con clareza a traxédia colectiva en que se converteron as políticas migratórias da UE e o RdeE.

Hoxe, 26 de Marzo será apresentado o relatório correspondente ao pasado ano 2008.

Mais informaicón aqui.

 

Ler o artigo completo


ARTICLE19 INSISTE NAS SUAS CRÍTICAS
26/03/2009

ARTICLE 19 dirixiu-se o pasado 20 de marzo ao Primeiro Ministro Británico, Gordon Brown, e aos membros do seu Gabinete e do Comité de Direitos Humanos do Parlamento, para urxir a despenalización do delito de difamación no Reino Unido.

"Ainda que inactivas durante anos, a existéncia deste tipo de leis é incompatível con os ideais democráticos básicos e con as normas internacionais que garanten a liberdade de expresión. Numerosos organismos internacionais, entre eles o Relator Especial para a Liberdade de Opinión e de Expresión, manifestaron reiteradamente que os estados deven impor as menores restricións posíveis a estes direitos", afirma-se no escrito.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


LIBERDADE DE EXPRESIÓN
26/03/2009

Jean-Jacques Reboux, autor de romances policiais e editor, condenado en várias ocasións por un delito de ultraxe, promove xunto con outros activistas o colectivo CODEDO (COllectif pour une DEpénalisation du Délit d'Outrage).

Xa en 2006, a raiz da imposición da imposición de unha multa de 150 francos, Jean-Jacques Rebous publicara unha Carta aberta a Nicolas Sarkosy, ministro das liberdades policiais.

En 2008,  xunto con Romain Dunnad, deu a coñecer unha Carta ao Ministério de Xustiza pola despenalización do delito de ultraxe, onde ambos narran como Dunnad, militante da CNT, foi condenado a unha multa de 800 euros por ter dirixido en 2006 ao daquela Ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, unha carta en que manifestava a sua solidariedade con un militante da rede Educación sen Fronteiras e comparava a politica do actual presidente da República Francesa à do governo de Vichy.

Por outra parte, o 24 de Marzo, o Tribunal de Apelación, condenou Hervéo Eon a unha multa de 30 euros por ter exibido unha faixa con o lema CASSE-TOI POV'CON o 28 de Agosto de 2008 en Laval diante do cortexo presidencial ("Casse-toi pov'con" uma frase de difícil tradução em português mas que em francês é insultuosa, o equivalente será "põe-te a andar anormal". Foi assim que Sarkozy respondeu a um individuo que o insultava durante uma visita à feira internacional da agricultura em Paris. Na altura o facto foi muito comentado, a opinião dominante era que o presidente não devia ter descido ao nível de quem o insultou", explica Pedro Ferreira).

Ler o artigo completo


FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
24/03/2009

O Foro Galego de Inmigración, plataforma constituída por mais de 80 asociacións e entidades relacionadas con a imigración e a emigración de retorno de toda Galiza, fixo publico un comunicado en que critica aspectos centrais do Anteproxecto de Lei de Estranxeiria como a limitación do reagrupamento familiar, a posibilidade de repatriación de menores, o alargamento do prazo de estadia en centros de internamento e a persecusión sistemática da populación imigrante, "chegando ao extremo de considerar como actuacións delictivas aquelas realizadas por asociacións, entidades e persoas particulares para axudar, socorrer e facilitar a vida das persoas inmigrantes que se encontran sin documentación en regra".

Se queres colaborar con o Foro na recollida de asinaturas, podes baixar aqui o formulário.

 

 

Ler o artigo completo


ENTREGA DE 25.000 ASINATURAS
23/03/2009

Europa Laica e Granada Laica entrougaron o pasado 3 de Marzo no Rexisto do Congreso dos Deputados 25.000 asinaturas  que apoian un escrito a favor da separación igrexas-estado e demandan a eliminación do financiamento das igrexas con fondos públicos, a exclusión do ensino da relixión confisional na escola, a derrogación da Concordata e os Acordos de 1976 e 1979 entre o estado español e a Santa Sé, asi como da Lei de Liberdade Relixiosa de 1980 e a elaboración de unha lei orgánica que desenvolva o direito à liberdade de consciéncia.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


A RUINA MORAL DOS VENCEDORES
23/03/2009

Bebes mortos, nais que choran sobre a tumbas dos fillos, un fusil que aponta un neno e mesquitas destruídas, son uns poucos exemplos das imaxes que os soldados do exército israelita deseñan estes dias para as imprimir sobre camisolas. Os slogans que acompañan os debuxos son igualmente arrepiantes: "Mais vale que uses Durex" (foto de bebe palestino morto e a nai chorando). "Un tiro, 2 mortos" (o obxectivo sobre o ventre de unha muller grávida). "Non importa como comece, nós havemos lle pór fin" (un bebé que cresce até ser neno combativo e despois adulto armado). "Aposto a que te violaron" (imaxe de un soldado ao pé de unha xoven con sinais óbvios de ter sido maltratada).

Mais información no xornal Haaretz. Versión en español en Rebelión.

 

Ler o artigo completo


COMPARTINDO A TERRA DE CANAAN
23/03/2009

"Muitos israelitas decreven Israel como a única democracia na zona. Muitos palestinos definen Israel como un Estado etnocéntrico e racista que se construi sobre a destruición dos palestinos como sociedade. Parece óbvio que, para chegaren a un acordo mútuo que solucione o problema, estas interpretacións diversas interpretacións deven reconciliar-se através de un exame rigoroso das leis orgánicas israelitas, asi como de aquilo que estas leis pretende levar a cabo. Se algunhas leis son discriminatórias ou racistas, seria preciso modificá-las para lograr unha paz duradeira.", afirma Mazin Qumsiyeh no seu libro Compartindo a Terra de Canaan, cuxo capítulo 7 (onde se examinan esas leis) pode ler-se aqui.

Ler o artigo completo


O REXIME QUE APOIA O REINO DE ESPAÑA
21/03/2009

O pasado 11 de Febreiro, o Tribunal Supremo de Afeganistán confirmou a sentenza a 20 anos imposta ao xornalista Parwez Kambakhsh, que fora condenado por blasfémia despois de enviar aos seus amigos un texto en que analisava criticamente a forma en que se retrata as mulleres no Corán. A sentenza foi confirmada en segredo sen permitir ao advogado do xornalista, Azfal Nooristani, apresentar a sua defensa.
A condena de Kambakhsh parece dever-se a sua atitude crítica -segundo os compañeiros "facia perguntas difíceis"- e aos artigos do seu irmao Yaqub Ibrahimi contra as reiteradas vulnarcións de direitos humanos en Afeganistán.
Mais información aqui.

 

Ler o artigo completo


RELATOR DA ONU MOSTRA A SUA PREOCUPACIÓN
19/03/2009

«'Cada vez que exista unha denúncia de tortura, o xuízo deveria suspender-se até se chegar ao final'. Esta é a opinión do Relator Especial da ONU para a Promoción e Protección dos Direitos Humanos na Luita contra o Terrorismo, Martin Scheinin, quen nunha entrevista concedida a Berria denunciava onte que son mui poucas as denúncias de tortura que se investigan e xulgan no Estado español. Neste sentido, Scheinin tamén se mostra contrário a que a denúncia de tortura e o delito se investiguen de maneira paralela e en xulgados diferentes.

Scheinin fixo público hai algunhas semanas un relatório en que mostra a sua preocupación pola incomunicación, a extensiva aplicación do conceito de 'terrorismo' e a aplicación da Lei de Partidos.", informa Gara.

Ler o artigo completo


10 RAZÓNS PARA CUESTIONAR A OCUPACIÓN DE AFEGANISTÁN
19/03/2009

O Centre d’Estudis per a la Pau J. M. Delàs, de Justícia i Pau, acaba de facer público un esclarecedor informe  (Aliança de barbàries. Afganistan 2001-2008:
10 raons per qüestionar (i repensar) la implicació estrangera
) en que se cuestiona seriamente a legalidade da intervención en Afeganistán e a sua suposta xustificación.

"Observamos esta situación con preocupación. Pensamos que a intención que hai detrás desta intervención non é honesta e sincera, xa que os discursos sobre as operacións militares estranxeiras en xeral e a participación española en particular, non parecen coincidir con as realidades observadas sobre o terreno", afirma Alejandro Pozo Marín, autor do informe.

"Estas dúvidas levan-nos a afirmar a necesidade de retirar os soldados españóis e de repensar a política exterior española en relación con Afeganistán. O que implica rexeitar a participación militarizada española e instar o governo español a adquirir un compromiso real de colaboración con o povo afgán através de meios civis e diplomáticos e en conformidade con a especificidade e idiosincrasia dese país centroasiático."

Ler aqui o informe.

 

Ler o artigo completo