O que Israel non queria que vísemos
02/02/2009

Poden ver-se aqui os cinco vídeos da reportaxe de Jon Sistiaga "O que Israel non queria que vísemos".

Non só arrepian as imaxes que Israel tentou censurar, tamén asustan -se non mais- as dos colonos xudeus importados de terras latinas.

Ler o artigo completo


BLINDAXE PENAL DA COROA ESPAÑOL
02/02/2009

O próximo dia 2 de Febreiro, serán xulgados na Audiéncia Nacional Santiago Méndez e Alexandre Bolivar por un suposto delito de inxúrias a Juan Carlos de Borbón. Están acusados de queimar unha figura do Sr. de Borbón no decurso de unha manifestación convocada por Causa Galiza en Vigo o 6 de Decembro de 2007. O fiscal solicitará para eles multas de 3.600 e 5.400 euros respectivamente. Os delitos de inxúrias à coroa poden supor condenas de até dous anos.

Tan manifesto atentado contra a liberdade de expresión, levou a deputada de Esquerra Republicana Laia Cañigueral a apresentar no congreso, en Setembro de 2007, unha proposta para modificar a redacción actual do Código Penal español e derrogar os artigos 490.3 e 491, relativos a delitos contra a coroa, e o artigo 543, que fai referéncia aos chamados delitos de ultraxe a España.

"Trata-se dunha medida de absoluta radicalidade democrática", afirmou a deputada. "A liberdade de expresión é o direito fundamental de todas as persoas a expresar ideas libremente, e portanto sen censura’.

Ler o artigo completo


UN PONTO DE VISTA POUCO COÑECIDO
30/01/2009

O pasado 28 de Decembro, 1.500 persoas marcharon desde o Rockefeller Center até o consulado israelita da 2ª avenida para protestar contra o bombardeamento de Gaza. Entre elas, un grupo da asociación Xudeus Anti-Sionistas Ortodoxos que reclaman a abolición do estado de Israel, o regreso de todas as persoas refuxiadas desde 1948 e a convivéncia pacífica das diferentes comunidades relixiosas na terra de Palestina.

Ver aqui as opinións de un rabino que participou na marcha.

 

 

Ler o artigo completo


APRESENTADA DENÚNCIA
30/01/2009

... EXPÓN a Vde. a QUEIXA seguinte, o obxeto de que tome as medidas oportunas
FEITOS:
Que no centro de atençom primária "Concepción Arenal" em Santiago de Compostela esta-se a empregar espaço de anúncio público e sanitário para publicidade de caracter político.

Em vários painéis do centro, junto com informaçom oficial (SERGAs, Xunta, Conselharia...) estám presentes cartazes do lobby de ultra-direita e fundamentalista cristiam "Hazte Oir" com mesagens contra a escolha e o direito de interrupçom da gravidez.

Este feito constitui umha irregularidade grave e de continuar será comunicado, junto com material gráfico provatório, a instáncias administrativas superiores.
29 de Janeiro de 2009.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


ACESO À INFORMACIÓN
28/01/2009

O Goberno británico foi obrigado a desvelar as discusións confidenciais mantidas nas reunións do gabinete en marzo de 2003 nas que se decidiu a implicación de Reino Unido na invasión de Iraq, despois de que o Tribunal de Información confirmase que o contido dos debates é "de interese público".

A resolución remata así unha prolongada batalla legal promovida polos grupos que reclaman o seu dereito a coñecer as conversas do Executivo que encabezaba Tony Blair cando apostou por sumarse á operación liderada polos Estados Unidos contra o réxime de Sadam Husein, ao que acusaba de contar con armas de destrución masiva e que deu como resultado a fotografía das Azores, na que xunto a Blair e ao ex presidente norteamericano, George W. Bush, se atopaba tamén o actual ex presidente español, José María Aznar, informa GZNación.

Ler o artigo completo


IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PREVENTIVOS
28/01/2009

Os próximos 13-14 de Marzo terán lugar na Aula Magna da Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona as III Xornadas sobre Prevención da Tortura organizadas pola CPT, plataforma que agrupa 44 asociacións de todo o estado que traballan para erradicar esta prática ilegal e infame.

As xornadas articulan-se en 3 grandes bloco dedicados à implementación de mecanismos preventivos (1º bloco), o traballo no ámbito profisional (2º bloco) e o lavor no ámbito social (3º bloco). Neste último, participará Guillerme Presa Suárez, vice-presidente de EsCULcA.

Ver aqui o programa (provisório) completo.

Ler o artigo completo


Campaña contra a vulneración do asilo no aceso à Europa
28/01/2009

"No Mundo hai 14,2 millóns de persoas refuxiadas -só o conflito do Iraque provocou 4 millóns duascentas mil-; 25 millóns de persoas deslocadas internas -das cais, 13 millóns viven en África- e 5,8 millóns de refuxiados palestinos sob o mandato da Axéncia das Nacións Unidas para os Refuxiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA nas suas siglas en inglés)", afirma-se no relatório O direito ameazado que a CEAR-Euskadi acaba de publicar como parte da sua Campaña contra a vulneración do asilo no aceso à Europa.

A campaña reivindica as obrigacións do Estado español relativas ao cumprimento de non devolución (non-refoulement) das persoas refuxiadas nas actuacións de controlo e vixiláncia da fronteira sul da Europa e as suas responsabilidades con estas persoas en cumprimento da Convención de Xenebra sobre o estatuto dos refuxiados, a Convención contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes e o Convénio europeu para a protección dos direitos humanos e as liberdades fundamentais.

Ler o artigo completo


ARMAS QUE NON MATAN
27/01/2009

Segundo o último relatório do Ministério de Indústria, Turismo e Comércio, o governo español vendeu ao exército de Israel no primeiro semestre de 2008 equipas de visión nocturna, material de defensa e substáncias químicas. Tamén exportou a Israel armas con cañon de ánima lisa con un calibre inferior a 20 milímetros por un total de 91.045 euros. Ainda que o destinatário desta venda foi unha entidade privada, o relatório estabelece que o 94,13 % desas armas e equipamento tiveron como destinatário final o exército israelita,informa Europa Press.

Perguntado pola venda deste material a Israel, Miguel Angel Moratinos alegou que Israel é un país 'amigo' con o que o Reino de España deve manter relacións, xa que é tamén un actor 'fundamental' na rexión.

Ver aqui o vídeo en que, a perguntas de Rafael Lafuente Blanco, o Sr. Rodríguez Zapatero responde que o reino de España vendeu armas a Israel pola insignificante cantidade de 1 millón de euros e que este armamento non se utilizou para matar civis palestinos.

Ver aqui as cifras, ben diferentes, que oferece o Centre d'Estudis per a la Pau JMAUDELÂS.

Ler o artigo completo


RECURSO NO TRIBUNAL EUROPEU DE DD.HH.
26/01/2009

O Comité Mundial de Liberdade de Prensa e outras 6 organizacións internacionais, apresentou comentários legais ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos en relación ao caso do xornalista español José Luís Gutiérrez, quen esgotou todos os recursos legais no Reino de España durante 12 anos de acoso xudiciário.

José Luís Gutiérrez foi procesado en 1996 por insultos ao rei Hassan II de Marrocos cando era director do desaparecido xornal Diario16.  A acusación baseaou-se nun artigo aparecido neste xornal en que se tratava o decomiso no porto de Alxeciras de cinco toneladas de haxixe encontradas nun camión propriedade da casa real marroquina. Apesar de se citaren fontes policiais e se demonstrar a veracidade da información, Gutierrez e Rosa Mª López, autora do artigo, foron sentenciados por catro cortes españolas. En Abril de 2007, o caso foi levado ao TEDH.

Mais información aqui aqui.

Ler o artigo completo


O CASO LUIGI TOSTI
26/01/2009

O 17 de Febreiro terá lugar en Roma o xuízo de apelación do xuiz Luigi Tosti previsto para o 18 de Novembro do pasado ano. Luigi Tosti foi condenado a 12 meses de prisión e destituído das suas funcións xudiciais (con a consecuéncia de suspensión de salário) por negar-se a facer xustiza baixo o crucifixo. 

No seu recurso, o xuiz alega que a constituición republicana de 27 de Decembro de 1947 estabelece que todos os cidadáns "son iguais perante a lei, sen distinción de sexo, raza, língua, relixión" (Artigo 3)e que a directiva do ministro fascista Rocco de 1926, que estabelece que os crucifixos deven estar visíveis nas salas de audiéncia, embora nunca derrogada polos sucesivos Governos posteriores, é claramente anticonstitucional.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo